You are here

Den Lavoir (Kapelstraat)

Description

De Fonteyn, Die Hant, Den Lavoir, Het Lavoirken, vier namen voor een klein doch gunstig gelegen handelshuis.

Het gichtregister van 1459 citeert: Jan Swalschen huys die hant geheeten staende aan de merct in den ingang der capelstraete, reg. de roesse en Gilis Molevelts huys, op folio 53 staat voor het jaar 1607: den lavoir regen. den roesen crans ende dye roose. Het huis wordt onder een van beide namen vaak genoemd in de gichtboeken. Van Jan Swalschen ging het over naar Gerrit Van der Gracht-Ruters. Vervolgens kwam het in 1463 in het bezit van Henricus Bortsut, in 1473 van Gilis van de Moer, in 1479 van Aert van den Bossche, in 1512 van de hoedenmaker Joês Cleersnyders, in 1527 van Jan Huemekers-Cleersnyders, in 1555 van Aert Rouben, in 1575 van Antoon Rouben, in 1586 van Hans van Pailhe en in 1591 van Servaas Baeten alias van Luyck. Baeten droeg het in 1593 over aan Hans Lansmans. Van deze ging het over naar Arnold Wilsens, koopman te Luik, die het in 1669 verkocht aan Dionijs van Ruckelingen, kapelaan te Diepenbeek. Deze laatste verkocht het in 1671 voor 62 gulden jaarlijks aan Marten Laurens, van wie het overging naar Frans Blavier, Jaspar Jordens en Dionys Keynen.

Op 13 oktober 1736 werden door de erven van Dionys Keynen Den Lavoir en Die Roose aan Guilliam Thomas verkocht. Van Guilliam Thomas gingen beide huizen in 1768 over naar zijn schoonzoon Casimir Doigny. Deze heeft kort daarna beide woningen samengevoegd. Die toestand bleef tot in 1915 gehandhaafd. Vanaf dat jaar werd Den Lavoir door een gang met een straatdeur gescheiden van De Roos, waarin de beambte der buurtwegen Thomas Moors-Jageneau een klein warenhuis uitbaatte.

De naam Fonteyn werd in de 18de eeuw aan het derde huis van de Kapelstraat gegeven. Het zijn deze wijzigingen van huisnaam, samengaande vaak met incorporaties en scheidingen van woningen, die de studie van huisnamen bemoeilijken.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 147.

Fiche

Adres: 
Den Lavoir
Kapelstraat - Hoogstraat (2)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Fonteyn, Die Hant, Den Lavoir, Het Lavoirken
Naam van het gebouw nu: 
samengevoegd met De Roos (Hoogstraat 2)
Periode of stijl: 
1ste helft 15de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1459: Jan Swalschen

- (?): Gerrit Van der Gracht-Ruters

- 1463: Hendrik Bortsut

- 1473: Gilis van de Moer

- 1479: Arnold van den Bossche

- 1512: Jan Cleersnyders, hoedenmaker

- 1527: Jan Huemekers-Cleersnyders

- 1555: Arnold Rouben

- 1575: Antoon Rouben

- 1586: Hans van Pailhe

- 1591: Servaas Baeten alias van Luyck

- 1593: Hans Lansmans

- (?): Arnold Wilsens, koopman in Luik - verkoopt aan

- 1669: Dionijs van Ruckelingen, kapelaan in Diepenbeek - verkoopt aan

- 1671: Marten Laurens

- (?): Frans Blavier

- (?): Jaspar Jordens

- (?): Dionys Keynen

- (?): erfgenamen voorgaande verkopen aan

- 1736: Guilliam Thomas - via erfenis naar

- 1768: Casimir Doigny-Thomas

Verbouwingen: 

- omstreeks 1770: samengevoegd met De Roos

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...