You are here

Description

Al in 1418 wordt er gewag gemaakt van de Dijepstraete. De Diepstraat ligt in de Demervallei, in het verlengde van de Overdemerstraat. 'Diep' wordt gezegd van een weg waar men ver in wegzakt, die doorweekt is. Denk aan 'Des winters als het regent, dan zijn de paadjes diep'.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de straat als naam: Sylvain Hendrickxstraat. Op 18 oktober 1959 besliste het gemeentebestuur de straat zijn aloude naam terug te geven.

* 1948: "Kuringen / Repatriëring van stoffelijk overschot — Zaterdag wordt het stoffelijk overschot van onze dorpsgenoot Marcel Hendrickx weggevoerd naar Duitsland en overleden te Spandau op 10 Mei 1945, naar de gemeente overgebracht. De geburen, gemeenteoverheid en kennissen van onze politieke weggevoerde vriend hebben niets onverlet gelaten om een passende hulde te brengen. Zaterdag om 7 uur ’s avonds wordt het stoffelijk overschot afgehaald aan de grens van de gemeente, om dezelfde avond overgebracht te worden naar de Gildezaal, welke bij die gelegenheid in rouwkapel wordt herschapen. Van Zaterdag - avond tot Maandag - morgen wordt er geregeld wacht gehouden in de rouwkapel door de politieke weggevoerden der gemeente. De rouwkapel zal voor het publiek Zondag toegankelijk zijn. De Harmonie Sinte Cecilia en al de K.A. groeperingen van de parochie zullen aan de plechtigheid deelnemen. De inwoners zullen zich geen moeite getroosten om zo talrijk mogelijk op te komen. De plechtige teraardbestelling heeft plaats Maandag 26 April om 10,30 uur." (1) "In ons blad van gisteren, nopens de repatriëring van het stoffelijk overschot, sloop een spijtige vergissing. Het is namelijk het stoffelijk overschot van Hendrickx Sylvain, dat alhier zal ter aarde besteld worden en niet Marcel zoals we schreven." (2) * Marie Sylvain Hilaire Hendrickx werd geboren op 15 november 1920 in Kuringen.

* 1960: "Kuringen / (...) Nieuwe straatnamen. - 't Gemeentebestuur heeft in een zitting vorig jaar (nvdr: 18-10-1959), besloten vele wegen die tot nu toe officieel geen naam droegen een naam te geven. (...) Bij deze gelegenheid wil het ook de wegen die de jongste tijd een nieuwe naam kregen, maar die vroeger een andere naam droegen, hun oude naam terugschenken, terwille van de heemkundige waarde van die oude naam. (...) De straten die van naam zijn veranderd, worden gevolgd door hun oude naam. De nieuwe straten door één of meer personen die er wonen of soms ook door hun ligging. De straatnamen die niet veranderen volgen het eerst. Het aanbrengen van de nieuwe straatnaamborden en huisnummers zal in de loop van deze maand geschieden, zodat tegen 1 juli 1960 deze nieuwe regeling zal in voege treden. (...) De Diepstraat (vroeger Sylvain Hendrickxstraat, tot aan de Demerbrug) (...)" (3)

(1) Het Belang van Limburg, 23-04-1948, p. 6.; (2) Het Belang van Limburg, 24-04-1948, p. 8.; (3) Het Belang van Limburg, 01-06-1960, p. 8.

Fiche

Plaats: 
Diepstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Sylvain Hendrickxstraat (na WOII tot 18-10-1959)
Bemerkingen: 
Kuringen (Sint-Gertrudis)

Referenties

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Diepstraat wil paaltjes weg (2011)
Titel: 

Diepstraat wil paaltjes weg (2011)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
26/07/2011
Pagina('s): 
42
Drie miljoen euro voor centrum van Kuringen (2007)
Titel: 

Drie miljoen euro voor centrum van Kuringen (2007)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
19/12/2007
Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/06/1960
Pagina('s): 
10
Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/06/1960
Pagina('s): 
8.
Downloads

Diepstraat wil paaltjes weg (2011)

PDF icon Download (941.92 KB)

Drie miljoen euro voor centrum van Kuringen (2007)

PDF icon Download (2.4 MB)

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...