DOSSIER Godsheide

Het dossier Godsheide werd gestart naar aanleiding van het wijkproject 'Warm aanbevolen'. Godsheide en Malpertuus kwamen samen aan bod in 2013.

Onderwerpen

Godsheide is gelegen in een mooie streek tussen Hasselt, Diepenbeek en Genk. De officiële schrijfwijze...
Na de Eerste Wereldoorlog, de aanleg van het Albertkanaal in de periode 1930-1939 en de Tweede...
Volgens de Stamregisters van Inschrijving kende de Aangenomen Jongensschool vanaf het begin een grote...
Verteld door Jef Steegmans In De Zwaan en bij Vieke deed men vroeger haantjeszingen, meestal op zondag...
Met betraande oogen en geprangd gemoed bevinden wij ons hier op een allerpijnlijkst oogenblik, het...
Op 24 juni 1939 sloeg het noodlot toe aan de sluis van Godsheide . Doorsijpelingen aan de dijk waren al...
De nog jonge parochie Godsheide had in het midden van de negentiende eeuw een gemeentelijke lagere...
Vanaf midden jaren 1930 was er oorlogsdreiging. De Belgische militairen werden voorbereid op oorlog. Op...
Het initiatief voor de Kaarsenprocessie kwam vanuit de afdeling van het Marialegioen in Godsheide , in...
Rechtstreekse aanleiding van het ontstaan van het katholiek onderwijs in Godsheide was de Eerste...

Map

Multimedia

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...