DOSSIER Kapellen en kerken

In de volksdevotie neemt de Mariaverering een zeer belangrijke plaats in. Reeds in de klassieke oudheid werden moedergodinnen vereerd gedurende de maand mei, onder andere door het planten van een meiboom. Sinds de middeleeuwen wordt Maria officieel vereerd als moeder van God. In de 13de eeuw werd beslist om de meimaand in het teken te stellen van de verering van Maria. Vanaf de 19de eeuw kreeg de meimaand als Mariamaand zodanig veel pauselijke aandacht dat de Mariaverering werd gezien als aanvulling op de officiële eredienst. Een uiting van Mariadevotie zijn de talrijke kapelletjes. Vele van die kapelletjes zijn gebouwd als teken van dankbaarheid, bijvoorbeeld voor een genezing. Niet alle kapellen zijn evenwel gewijd aan de verering van Maria. Er zijn eveneens tal van kapellen gewijd aan Jezus of aan een specifieke heilige.

In dit dossier een overzicht van kapellen, kapelletjes, grotten, kruisen en andere vormen van (volks)devotie in Hasselt. Ook de ondertussen verdwenen items werden opgenomen. Kerken en kapellen, al dan niet als onderdeel van een klooster, school, ziekenhuis of andere instelling, of parochies werden (voorlopig) nog niet allemaal opgenomen in dit overzicht.

Onderwerpen

De kapel werd gebouwd uit dank voor het welslagen van de bouw van het instituut voor gehoor- en...
Vroeger stond hier een kapel gewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In 1951 kocht Joseph Vanvoorden het...
Vroeger hing er een kapel aan een es, maar in 1944 werden boom en kapel, bij bombardementen vernietigd...
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw onder de linden lag op een dijk aan de Molenvoetweg , naast een vijver. De...
De kapel is toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes, reeds gekend in 1775, en was oorspronkelijk in vakwerk...
De Sint-Leonarduskapel of kapel van de Overdemer in de Overdemerstraat werd toegewijd aan de Heilige...
Tussen de twee lindes op het kruispunt van de Tomstraat , de Rapertingenstraat en de Bieststraat staat...
In de 19de eeuw werd hier de H. Antonius vereerd. Zijn beeld werd in een zuilkapelletje gezet. Nadien...
De kapel van de Kattendans ('katte' is oud-Keltisch voor vee en 'dans' wijst op door hagen omringde...
Deze kapel uit 1936 is een schenking van de stokersfamilie Piet Leonard Leynen - Tilkin , de vroegere...

Map

Multimedia

Recent toegevoegd

Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...