Droogmans Hubert - uit: Hasselaren overzee (1987)

Description

z.p.

Bij de uitvoering van zijn opdracht in Kongo had Van Neuss een beroep gedaan op een andere Hasselaar, Hubert Droogmans, geboren te Hasselt op 31 augustus 1858 (nvdr: 6 september 1858). Nadat hij aan het Koninklijk Atheneum het einddiploma in de Nijverheids- en Handelsafdeling heb behaald, ging hij naar het Hoger Handelsinstituut in Antwerpen en kwam in 1877 met grote onderscheiding uit als licentiaat in de Handelswetenschappen.

Als vurige voorstander van de expansiepolitiek van Leopold II, gaf hij o.m. te Hasselt een voordracht over Kongo. In 1878 trad hij in de diplomatie en werd Kanselier in de Verenigde Staten. In 1885 stelde zijn vriend Van Neuss hem voor mee te werken in Kongo. Zo begon hij een vruchtbare loopbaan. In 1894 werd hij Directeur-Generaal (nvdr: secretaris-generaal) van Financiën en was voortaan een intiem medewerker van Leopold II.

Hubert Droogmans heeft, dank zij zijn werklust en werkelijkheidszin, veel bijgedragen tot de ontwikkeling van een der rijkste gewesten van Kongo, namelijk Katanga.

Hij had een grondige kennis van dit gebied, zowel boven- als ondergronds, en stelde er een kaart van op.
Hij besteedde grote aandacht aan de landbouw en ook aan de ziekenhuizen. Hij spande zich bijzonder in om de spoorwegverbinding tussen Katanga en Beneden-Kongo tot stand te brengen en later ook de eerste luchtverbinding met België.

In 1928 stond hij naast Koning Albert I in Matadi bij de inhuldiging van de nieuwe spoorlijn Matadi-Leopoldstad.

Hij overleed in Brussel in 1938 op tachtigjarige leeftijd.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...