Droogmans Jozef - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

p. 105

Jozef DROOGMANS

(1895-1982)

Jozef Victor Droogmans werd geboren in Hasselt op 26 januari 1895. Hij volgde de Grieks-Latijnse aan het Sint-Jozefscollege, waar hij onder invloed van zijn priester-leraar monseigneur P.J. Broeckx, een bijzondere aandacht ontwikkelde voor de Nederlandse literatuur. Hij behaalde er de Davidsfondsprijs voor de Nederlandse verhandeling in 1912. Hij was toen 17 jaar oud.

Van augustus 1913 tot 30 juni 1919 was Droogmans leraar in de voorbereidende studiejaren aan het Klein Seminarie in Sint-Truiden. Na zijn militaire dienstplicht in 1920 werkte hij op het provinciebestuur in Limburg. Hij was een invloedrijk en gewetensvol ambtenaar die alle sporten van de administratieve ladder had beklommen. Een benijdenswaardige carrière van klerk in 1920 tot directeur van het provinciebestuur in 1947. Hij werd kabinetschef van de gouverneur, destijds H. Verwilghen, een functie die hij nadien ook verderzette bij de nieuwe gouverneur L. Roppe.

Buiten de provinciegrenzen reikte zijn faam tot in het koninklijk paleis, waar hij in 1929 tot bibliothecaris van de koning werd aangesteld. Eerst van Leopold III, later van koning Boudewijn.

Zijn liefde zou echter bij de letterkunde blijven. In 1928 schreef hij over het werk en leven van Hendrik van Veldeke. Deze studie verscheen onder invloed van Eugeen Leën, voorzitter van het Leesgezelschap, waarvan Droogmans in 1920 lid was geworden. Toen in 1926 het van Veldeke-comité werd opgericht, was Droogmans er de eerste secretaris van. In 1936 werd de Vereniging van Limburgse Schrijvers gesticht. Na het overlijden van de eerste voorzitter Constant Godelaine in 1942, werd Jozef Droogmans de tweede voorzitter tot aan zijn dood in 1982.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Droogmans samen met de leraar Offergelt en dr. Lyna, de oprichter en de drijvende kracht achter het Limburgs Cultureel Verbond. Hij bleek telkens de aangewezen man te zijn om een lange reeks verantwoordelijke functies te bekleden in culturele-geschiedkundige organisaties zowel binnen als buiten Limburg. Hij gaf les in Nederlandse literatuur en zetelde in verschillende examencommissies.

Hij publiceerde in tijdschriften als De Tijdspiegel, De Standaard Spectator, Oostland en Limburg. Gedurende meer dan 60 jaar is hij opgetreden als spreker bij ontelbare gelegenheden.

Steeds bleef Droogmans fungeren als cultureel ambassadeur van de beide Limburgen. Droogmans was vooral een essayist en een conferencier. Hij situeerde de Limburgse letterkunde binnen het Nederlandstalige literaire landschap. Hij promootte Limburg op zijn conferenties tot ver buiten de grenzen van beide Limburgen.

Zijn publicaties zijn vrij moeilijk op te sporen, bovendien werden heel wat van z'n conferenties en lezingen nooit gepubliceerd.

In 1976 werd de Provinciale Prijs voor Letterkunde toegekend aan Jozef Droogmans voor zijn totale literaire productie en voor zijn jarenlange onbaatzuchtige inspanningen ten voordele van de Limburgse auteurs. (G.C.)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...