You are here

Eerste Nederlands Eucharistisch Congres

Description

Het congres van Luik in 1883 was het 1ste dat buiten Frankrijk gehouden werd en was, zoals de twee vorige, Franstalig. Het was de Hasseltse pastoor-deken Nicolaas Hubert Rachels - hij was pastoor-deken van Hasselt van 1886 tot 1912 - die tot tweemaal toe de idee lanceerde om in Hasselt een eucharistisch congres te organiseren naar aanleiding van het eeuwfeest van de overbrenging van het 'Sacrament van Mirakel'. Het voorstel viel in goede aarde bij de Luikse bisschop, Mgr. Victor Doutreloux, die tevens 'Voorzitter van het Bestendig Comiteit der Eucharistische Congressen' was. Hij koesterde immers al geruime tijd de idee om na het Franstalig eucharistisch congres in Luik in 1883 er een te organiseren voor Vlaanderen en Nederland "en, op dat Congres uitsluitend het Nederlandsch als voertaal te gebruiken". Het werd Hasselt 1904!

In 1904 was het een eeuw geleden dat het 'Sacrament van Mirakel van Herkenrode' naar de Limburgse hoofdplaats was overgebracht. Zoals in 1854 wilde men ook dit eeuwfeestjubileum vieren.

Vooreerst werd er het voornoemde eucharistisch congres georganiseerd, waarvan de zittingen gehouden werden van donderdag 18 tot en met zaterdag 20 augustus. Het werd blijkbaar goed voorbereid en groots uitgebouwd. Voor de voorbereiding had men, naast een uitgebreid "Eere-comiteit" en een "Plaatselijk comiteit", voorzien in een "Besturend comiteit", een "Comiteit van Propaganda", een "Comiteit van Geldmiddelen", een "Comiteit van Werkzaamheden" en een "Comiteit van Godsdienstige Ceremoniën". Naast vier algemene vergaderingen van het congres, werden de werkzaamheden verder gezet in meer gespecialiseerde "Afdeelingen" of werkgroepen, die elk twee- of driemaal bijeenkwamen: "Leering en Onderwijs"; "Eeredienst"; "Godsvrucht tot het Heilig Sacrament in de verschillende godsdienstige en maatschappelijke vereenigingen"; "Priesters"; "Kerkzang en kerkmuziek"; "Dames"; "Studenten". Het congres was een groot succes vermits er sprake is van "1500 congresleden" en zijn werkzaamheden resulteerden in een lijvige bundel 'handelingen', die zowat 700 bladzijden omvat.

Op zondag 21 augustus werd het congres afgesloten met een pontificale hoogmis, waarna een ommegang door de versierde stad trok, gevolgd door een feestmaal.

Uit: Kunst in de Kijker - 130

Fiche

Datering: 
08-1904

Multimedia

Referenties

Eerste Nederlandsch Congres ter eere van het Allerh. Sacrament te Hasselt gehouden van 17 tot 21 augustus 1904
Titel: 

Eerste Nederlandsch Congres ter eere van het Allerh. Sacrament te Hasselt gehouden van 17 tot 21 augustus 1904

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Kunst in de Kijker - 130 (2004)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 130 (2004)

Ondertitel: 
Affiche van het eerste Nederlandse Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...