You are here

Eerste Nederlands Eucharistisch Congres

Description

Het congres van Luik in 1883 was het 1ste dat buiten Frankrijk gehouden werd en was, zoals de twee vorige, Franstalig. Het was de Hasseltse pastoor-deken Nicolaas Hubert Rachels - hij was pastoor-deken van Hasselt van 1886 tot 1912 - die tot tweemaal toe de idee lanceerde om in Hasselt een eucharistisch congres te organiseren naar aanleiding van het eeuwfeest van de overbrenging van het 'Sacrament van Mirakel'. Het voorstel viel in goede aarde bij de Luikse bisschop, Mgr. Victor Doutreloux, die tevens 'Voorzitter van het Bestendig Comiteit der Eucharistische Congressen' was. Hij koesterde immers al geruime tijd de idee om na het Franstalig eucharistisch congres in Luik in 1883 er een te organiseren voor Vlaanderen en Nederland "en, op dat Congres uitsluitend het Nederlandsch als voertaal te gebruiken". Het werd Hasselt 1904!

In 1904 was het een eeuw geleden dat het 'Sacrament van Mirakel van Herkenrode' naar de Limburgse hoofdplaats was overgebracht. Zoals in 1854 wilde men ook dit eeuwfeestjubileum vieren.

Vooreerst werd er het voornoemde eucharistisch congres georganiseerd, waarvan de zittingen gehouden werden van donderdag 18 tot en met zaterdag 20 augustus. Het werd blijkbaar goed voorbereid en groots uitgebouwd. Voor de voorbereiding had men, naast een uitgebreid "Eere-comiteit" en een "Plaatselijk comiteit", voorzien in een "Besturend comiteit", een "Comiteit van Propaganda", een "Comiteit van Geldmiddelen", een "Comiteit van Werkzaamheden" en een "Comiteit van Godsdienstige Ceremoniën". Naast vier algemene vergaderingen van het congres, werden de werkzaamheden verder gezet in meer gespecialiseerde "Afdeelingen" of werkgroepen, die elk twee- of driemaal bijeenkwamen: "Leering en Onderwijs"; "Eeredienst"; "Godsvrucht tot het Heilig Sacrament in de verschillende godsdienstige en maatschappelijke vereenigingen"; "Priesters"; "Kerkzang en kerkmuziek"; "Dames"; "Studenten". Het congres was een groot succes vermits er sprake is van "1500 congresleden" en zijn werkzaamheden resulteerden in een lijvige bundel 'handelingen', die zowat 700 bladzijden omvat.

Op zondag 21 augustus werd het congres afgesloten met een pontificale hoogmis, waarna een ommegang door de versierde stad trok, gevolgd door een feestmaal.

Uit: Kunst in de Kijker - 130

Fiche

Datering: 
08-1904

Multimedia

Referenties

Eerste Nederlandsch Congres ter eere van het Allerh. Sacrament te Hasselt gehouden van 17 tot 21 augustus 1904
Titel: 

Eerste Nederlandsch Congres ter eere van het Allerh. Sacrament te Hasselt gehouden van 17 tot 21 augustus 1904

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Kunst in de Kijker - 130 (2004)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 130 (2004)

Ondertitel: 
Affiche van het eerste Nederlandse Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...