You are here

Elfde Linieregiment - 11de Linieregiment

Description

Linieregiment (voetvolk) kende men al in de tweede helft van de 18de eeuw. In de periode 1815-1830 sprak men van ‘afdelingen'. Na 1830 werd de benaming ‘regiment' terug ingevoerd tot bij de bevrijding in 1944. Nu wordt ‘regiment' enkel als eretitel gebruikt.

Het Elfde Linieregiment, voordien ‘Elfde afdeling' en later bij de omwenteling 'Régiment de Liège' genoemd, werd gevormd bij besluit van het voorlopig gouvernement op 16 oktober 1830 en nam dadelijk deel aan de vijandelijkheden. De strijd om Venlo wordt als eerste groot wapenfeit geciteerd. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831 werden eenheden ingezet in Houthalen, Kermt en Kortessem.

Vanaf 1891 verblijft het Elfde Linieregiment in Hasselt. Voordien, vanaf 1830, was het er slechts sporadisch gelegerd. Op 22 december 1831 ontving het regiment zijn vaandel uit de handen van Koning Leopold I. In 1848 vertrok een kolonne naar de provincie Luxemburg om de orde te Virton te herstellen. In 1870 tijdens de Frans-Duitse oorlog werd een bataljon in de Citadel van Namen gekazerneerd. Ook werden de jongens van het Elfde ingezet tijdens de ‘Algemene staking' in Luik in 1913. Op 26 juni 1913 kreeg kolonel Dusart het bevel over het regiment

Op 21 maart 1946 nam het 1ste bataljon van de 6de infanteriebrigade de tradities van het Elfde Linieregiment over. Onder de benaming Elfde Liniebataljon werd het met bezettingsopdrachten in Duitsland belast. In 1947 werd het gekazerneerd in Bensberg. Op 2 december 1947 betrok het de Kolonel Dusartkazerne en Kapitein-Commandant Hoebanxkazerne. Hasselt was weer een garnizoenstad. Dit bleef tot 17 november 1955, datum waarop het Elfde Liniebataljon afscheid nam van de Hasseltse bevolking. Het bataljon werd ontbonden op 31 januari 1956.

De muziekkapel van het Elfde was bij plechtigheden in de stad steeds aanwezig. Ook haalde ze de militairen af als deze terugkeerden van een mars. Dagelijks was er een parade op het Wapenplein. Op donderdagavond en zondagnamiddag gaf ze drukbezochte concerten op de inmiddels verdwenen kiosk op het Leopoldplein.

* WOI: Het 11de Linieregiment behoorde met het 9de van Brussel en het 12de van Luik tot de vermaarde 3de Legerdivisie: de IJzeren Divisie. Vanaf de eerste dag van de mobilisatie bevond het zich in eerste linie, belast met de verdediging van de tussenruimten van de forten van Luik. Kolonel Dusart, door een kogel getroffen, sneuvelt aan het hoofd zijner mannen. Hij is de eerste hoofdofficier die tegenover de vijand is gevallen.

Fiche

Datering: 
1851-1956
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Soort verhaal: 

Multimedia

Referenties

Het 11de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog (2013)
Titel: 

Het 11de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog (2013)

Ondertitel: 
onuitgegeven
Jaar van uitgave: 
2013
Het Elfde Linieregiment en Hasselt (1984)
Titel: 

Het Elfde Linieregiment en Hasselt (1984)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1984
Cover: 
Ons 11de Linieregiment - Deel 1 (1965)
Titel: 

Ons 11de Linieregiment - Deel 1 (1965)

Jaar van uitgave: 
1965
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
38 (herfstnummer)
Ons 11de Linieregiment - Deel 2 (1966)
Titel: 

Ons 11de Linieregiment - Deel 2 (1966)

Jaar van uitgave: 
1966
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
40
Downloads

Het 11de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog (2013)

PDF icon Download (447.38 KB)

Mars 11de Linieregiment

PDF icon Download (629.19 KB)

Ons 11de Linieregiment - Deel 1 (1965)

PDF icon Download (12.7 KB)

Ons 11de Linieregiment - Deel 2 (1966)

PDF icon Download (17 bytes)

Recent toegevoegd

Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...