You are here

Description

Wapen: in goud drie palen van keel, het schildhoofd van zilver beladen met drie hamers van sabel.

De geregelde stamboom vangt aan met Gerard I Brieders alias Briers, die op het einde van de 16de eeuw brouwer-herbergier was in 'de Keyser'. Deze afspanning in de Maastrichterstraat was een van de vele trefpunten voor reizende handelaars die Hasselt, een knooppunt van drukke handelsroutes, aandeden. Die kooplui vonden in de Hasseltse afspanningen ruimtes voor het tijdelijk stapelen of voor het overslaan van hun goederen en mogelijk konden zij zelfs krediet bekomen van de waard. De vier opeenvolgende generaties Briers, die allen de traditionele voornaam Gerard droegen, hebben deelgenomen aan deze handelsactiviteiten en konden zo een aanzienlijk fortuin vergaren. Door een consequent aangehouden huwelijkspolitiek binnen het gegoede patriciaat werd het familiebezit nog uitgebreid.

Gerard III Briers, in Hasselt in 1612 geboren als zoon van Gerard II en Maria Vos, werd in 1646 aangesteld tot bouwmeester van de stad. Samen met zijn echtgenote Maria Kips liet hij in dat jaar hun alliantiewapen aanbrengen, vermoedelijk op een glasraam. Vier dochters van het echtpaar Briers-Kips traden binnen in het Hasseltse begijnhof. Catharina werd in 1703 tot 'opperste meesteresse' verkozen en behield die functie tot aan haar overlijden op 1 april 1723. Zij bestelde een gearmorieerde grafsteen voor haarzelf en voor haar drie zusters, Ida, Elisabeth en Helena. Deze grafsteen is nog steeds te bezichtigen in het begijnhof.

Het echtpaar Briers-Kips werd ook gezegend met drie zonen, waarvan de oudste, Rombout, de stam zou verder zetten. De tweede zoon, Gerard IV, geboren in Hasselt in 1641, trouwde met Maria Goetsbloets; hun dochter Ida-Maria was achtereenvolgens de echtgenote van Gillis Jacqmyns en van Lieven van den Dweye. Een derde zoon, Jan, geboren in 1654, trouwde met Maria-Francisca van Elsrack. Hun zoon Arnold, gedoopt in Hasselt op 23 juni 1692, behaalde een licentie in de rechten en in de godgeleerdheid. Reeds in 1720 werd hij benoemd tot pastoor van Noorderwijk en zijn collega's verkozen hem tot landdeken van Herentals. Arnold Briers gaf les aan het bisschoppelijk seminarie van Antwerpen, waar de bisschop hem een kanunnikenprebende in de kathedraal toebedeelde. Hij bekleedde achtereenvolgens de functies van penitentarius, aartspriester, officiaal, boekencensor en synodaal rechter. Hij overleed in Antwerpen op 4 november 1751 en werd in de kathedraal begraven onder een gearmorieerde grafzerk. Zijn nalatenschap, waaronder het familiehuis in de Raamstraat, viel zijn gelijknamige Hasseltse neef te beurt. De boeken uit zijn belangrijke bibliotheek, in totaal 675 werken, werden openbaar geveild ten gunste van de armen uit de zes Antwerpse parochies. De aanwezigheid van werken van Frans Titelmans en van Jan Mantelius verraadde de Hasseltse oorsprong van deze bibliofiel.

Rombout, de in 1639 geboren zoon van het echtpaar Briers-Kips, werd de eerste burgemeester van zijn familie; hij werd tot deze eervolle functie in de Hasseltse stadsmagistratuur verkozen in 1680. Hij huwde met Gertrudis van Hilst, weduwe van dokter Jan Weytens. Hun zoon Arnold, geboren in 1672, doorliep een voorname carrière.

Voorzien van een licentiaatsdiploma in de rechten, werd Arnold op zijn 25e, in 1697, aangesteld tot schepen van het Hof van Vliermaal, waar hij zijn loopbaan beëindigde als president-schepen; uit dien hoofde zetelde hij als bijzitter in de Leenzaal van Kuringen. In 1700 werd hij verkozen tot burgemeester van Hasselt (nvdr: tijdens zijn ambtsperiode werd hem en zijn collega Renier de Geloes het werk De bij-een-rapinghe (...) van pater Bonaventura Moors, in Hasselt gedrukt bij Ernest Stravius, opgedragen). Vanaf 1720 zetelde hij in het college van de Twaalfmannen, een stedelijke instelling die in 1744 definitief werd afgeschaft. Arnold was lid van het Virga-Jessebroederschap en is een van de wereldlijke meesters die voorgesteld zijn op het groepsschilderij uit 1709. Met zijn echtgenote Maria-Ida van Manshoven schonk Arnold Briers aan de Sint-Quintinuskerk een koperen pijler waarin hun alliantiewapen gegraveerd was. Het echtpaar Briers-van Manshoven had verscheidene kinderen, waaronder Maria-Agnes, getrouwd met Niklaas-Antoon de Libotton, Maria, begijn in Hasselt, en Gerard-Hubert.

Deze Gerard-Hubert Briers, gedoopt in Hasselt op 13 september 1712, trad op 9 augustus 1740 in de echt met Anna-Maria Cox, dochter van Gaspar-Jan en Maria-Catharina Drossarden, die in haar bruidschat aanzienlijke eigendommen meebracht zoals de laathoven van 'Schoppenhof', 'Swaenenhof' en 'Maelepoort', de molen van Mombeek en het huis 'de Koning van Frankrijk'. Verschillende voorwerpen in zilver of in tin, versierd met hun gekoppelde wapens, getuigen van hun welstand. Gerard-Hubert Briers voerde in 1770 een rechtsgeding tegen homoniemen, die zich wederrechtelijk zijn familiewapen hadden toegeëigend. In de annalen van de heraldiek uit het prinsbisdom Luik is het proces Briers een zeldzaam geval.

De dochters van het echtpaar Briers-Cox trouwden met zonen uit de vooraanstaande families van Henis, de Matthys, van der Straeten en Vlecken. Hun jongste zoon Gaspar-Frederik, gedoopt op 4 september 1759, werd benoemd tot kanunnik van het Sint-Pieterkapittel in Luik. De oudste zoon Gerard-Gaspar-Arnold, gedoopt op 24 april 1752, behaalde een licentie in de rechten en vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad. Hij werd aangesteld tot burgemeester van Hasselt in de woelige jaren 1790-1791. In de lijst van de 100 rijkste burgers van Hasselt, opgesteld in 1802, bekleedt Gerard Briers de vijfde plaats. De Franse bezetters benoemden hem in 1808 tot 'maire' van Schulen. Gerard Briers overleed in Hasselt op 15 augustus 1811.

Gerard-Gaspar-Arnold Briers was op 20 februari 1786 getrouwd met Maria-Margareta Roelants. Hun huwelijk werd gezegend met verscheidene dochters, o.a. Maria-Christina-Sofia, echtgenote van Antoon-Winand Sigers, Maria-Ida-Rosalia, echtgenote van baron Philippe-Charles-Joseph de Cecil, en Maria-Gertrudis-Jozefien, echtgenote van Jean-Jacques-Albert van Willigen. Hun zoon Henri-Gerard-Maria Briers, gedoopt in Hasselt op 2 oktober 1791, huwde op 19 februari 1835 met Catharina-Henrietta-Petronilla Palmers, die het kasteel 'de Burg' in Lummen van haar ouders erfde. Van dit echtpaar stammen de huidige naamdragers af, die bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1930 de toelating verkregen de naam 'de Lumey' aan de hunne te voegen (nvdr: Henri Briers de Lumey, de kleinzoon van het echtpaar Briers-Roelants, heeft naam gemaakt in de Franstalige letteren van België onder de schuilnaam Georges Virrès). (JJvO-WC)

Uit: Oog in Oog (2003), pp. 105-107.

(1) Mededeling David Briers (dbriers@mineworkers.co.za); http://www.stamouers.com/stamouers/a-c/78-briers-petrus-franciscus-melchior - dd. 14-02-2017

Fiche

Naam: 
Familie Briers
Benaderende periode van: 
17de eeuw e.v.

Referenties

p. 126, noot 22 De grafsteen met het familiewapen van de juffrouwen Briers rust in het Begijnhof ...
Een naam die we in onze provincie veelvuldig aantreffen is de naam Briers, afgeleid van het beroep «...
geraadpleegd op 15.02.2017 BRIERS Petrus Franciscus Melchior Petrus Franciscus Melchior Briers was die...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Familiekroniek Briers (1984)
Titel: 

Familiekroniek Briers (1984)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/06/1984
Pagina('s): 
45
Downloads

Stamboom BRIERS - uit: Oog in Oog (2003), p. 107

PDF icon Download (9.53 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...