You are here

Description

Wapen: in zilver (goud) drie kaproenen van sabel.

De bakermat van de familie Caproens moet in de streek van Tongeren gezocht worden. Hoofdfiguren zijn de Tongenaar Tulle Caproens en zijn zonen, die in 1478 deelnamen aan het feestelijk konvooi dat het Luikse perron vanuit Brugge terug naar de 'Vurige Stede' bracht. Het symbool van de Luikse vrijheden was, na de nederlaag van Brustem in 1467, op bevel van Karel de Stoute naar Brugge afgevoerd. Als blijk van erkentelijkheid verleende de stad Luik aan Tulle Caproens en aan zijn afstammelingen ten eeuwigen dage het lidmaatschap in de 32 ambachten. Dit feit wordt specifiek door Mantelius aangehaald in zijn 'Kroniek van Hasselt' waarschijnlijk tot glorie van de Hasseltse tak die toentertijd hoog in aanzien stond.

Na de Beeldenstorm in 1567, worden in Hasselt twee gezinshoofden met de naam Caproens vermeld: Cornelis, 60 jaar, wonende in de Kapelstraat en lid van het kremersambacht, en - vermoedelijk - zijn zoon Cornelis, 35 jaar, wonende in 'het Hert' en lid van het kleermakersambacht. Elisabeth Caproens, echtgenote van de in 1575 overleden Art Cannaerts, is blijkbaar een dochter van Cornelis de oude want deze voornaam duikt op bij haar afstammelingen.

Cornelis de jonge had twee zonen, Rombout en Cornelis, die de stamvaders werden van twee takken. De tak van Rombout voerde meestal een gouden veld in haar familiewapen, terwijl de afstammelingen van Cornelis veeleer gebruik maakten van een zilveren veld.

Rombout trad in het huwelijk met Catharina Her Otten alias Egenoye. Zijn nalatenschap werd in 1602 verdeeld tussen zijn vijf minderjarige kinderen: Cornelis, 22 jaar; Beatrijs, 20 jaar; Laurens, 18 jaar; Rombout, 16 jaar en Jan, 14 jaar. Deze laatste trouwde in 1612 met Joanna van Herckenrode, die in 1615 het leven schonk aan een zoon Romuald. Romuald werd bedienaar van het beneficie van Sint-Catharina in Diepenbeek en pastoor van Alken, waar hij op 7 februari 1672 overleed. Zijn neef Jacob, schepen van het Oppergerecht van Vliermaal, liet in de kerk van Alken een gearmorieerde grafsteen met vier kwartieren ter zijner gedenkenis plaatsen.

Laurens Caproens, zoon van Rombout, werd notaris in Hasselt; zijn bewaard gebleven protocol beslaat de jaren 1630-1660. Hij deelde het familiewapen met dat van zijn moeder Her Otten alias Egenoye. Laurens was in het huwelijk getreden met Barbara Borremans, die hem o.m. drie zonen schonk: Jacob, Cornelis en Jan. Jacob Caproens doorliep een prachtig 'cursus honorum'. Hij behaalde een diploma van licentiaat in de rechten en legde op 16 maart 1648 de eed af als advocaat bij het Geestelijk Hof in Luik. Het jaar nadien werd hij aangesteld tot schepen van het Hof van Vliermaal. In 1652 volgde zijn benoeming tot schepen van Hasselt. Jacob bekleedde het burgemeesterambt in Hasselt in 1646, 1648, 1650 en 1655. Tijdens dit laatste mandaat werd een gedenksteen met zijn wapen, met dat van zijn collega Arnold Puts en dat van bouwmeester Maarten van Weert op stadskosten gebeeldhouwd, waarschijnlijk om in de Kuringerpoort geplaatst te worden. Zijn familiewapen is er gevierendeeld met het wapen van zijn grootmoeder langs vaderskant Her Otten alias Egenoye, terwijl het wapen van zijn grootmoeder langs moederskant, van Dorne, als hartschild over de vierendeling geplaatst is. Jacob Caproens was in 1640 in het huwelijk getreden met Maria Gielkens, dochter van Gaspar en Elisabeth van Melbeek, weduwe van Jordaan van Herck. Uit dit huwelijk overleefde slechts één dochter, Maria, echtgenote van Jan van Hilst, schepen van Vliermaal. Jacob Caproens woonde in 'het Molenyser' in de Hoogstraat. Hij overleed in Hasselt op 19 oktober 1690 en werd in de Sint-Quintinuskerk begraven. Hij had een prachtige grafsteen laten vervaardigen, versierd met zijn vier kwartieren en met die van zijn vrouw. Onder het alliantiewapen prijkte de leuze 'Lucet post funera virtus'. Jacob voerde er de titels van ridder - waarschijnlijk 'eques aureatus', een pauselijk eremerk waarin de grafelijke familie Sforza handel dreef - en van heer van Schopenhoven.

Cornelis Caproens, een broer van Jacob voormeld, werd notaris zoals zijn vader Laurens. Hij oefende dat ambt uit tussen 1657 en 1690 en was burgemeester van Hasselt in 1669. Zijn weduwe Joanna Kenens overleed op 14 april 1690 bij haar dochters Margareta en Catharina, begijnen, en werd in de Hasseltse begijnhofkerk begraven. Margareta overleed in 1720 en Catharina, die de functie van medemeesteres bekleedde, in 1725. Zij werden bijgezet in het graf van hun moeder.

De derde zoon van Laurens Caproens, Jan, was eerste officiaal bij de Staten van Brabant in Brussel. Hij liet in 1691 attesten over het voeren van zijn familiewapen opstellen door de Hasseltse schepenen. Uit zijn huwelijk met Anna Degyger werd een zoon geboren, Frans-Jozef, die zijn oom Jacob in 1690 opvolgde als schepen van Hasselt. Hij werd tevens benoemd tot schepen van Alken. Het burgemeesterambt bekleedde hij in 1703 en 1711. Frans-Jozef Caproens trouwde op 9 november 1710 met Margareta-Ida van Hilst, weduwe van Jan Coghen. Hun enige dochter Anna-Francisca werd in Hasselt geboren op 11 mei 1712; zij trad in het huwelijk met stadssecretaris Willem van Weddingen. Frans-Jozef Caproens overleed in 1720 en werd op 2 juli buiten het Sint-Hubertuskoor in de Sint-Quininuskerk in Hasselt begraven.

Cornelis Caproens, zoon van Cornelis en stamvader van de tweede tak, trouwde met Catharina van Loebosch. Ze hadden vier kinderen: Lambert, Peter, Laurens en Gertrudis. De oudste zoon Lambert Caproens, gedoopt in Hasselt op 11 februari 1597, huwde eerst op 18 januari 1622 met Mechtildis Sigers en vervolgens met Joanna Gilis. Uit dit tweede huwelijk werd o.m. Agnes, echtgenote van Mathys Vaets, geboren. Lambert Caproens is hoogstwaarschijnlijk de schenker van de regentenstok waarop het wapen Caproens met zilveren veld gegraveerd werd in 1640 (nvdr: collectie Het Stadsmus). In dat jaar staat hij vermeld als Prins van de rederijkerskamer De Roode Roos. Zijn broer Peter was Prins van de kamer in 1625.

Peter Caproens, de tweede zoon van Cornelis, werd in Hasselt gedoopt op 25 februari 1600. Uit zijn huwelijk met Catharina Brauns stammen Ida, echtgenote van Jan Sigers, secretaris van de Leenzaal van Kuringen, en Lambert. Deze Lambert Caproens werd bouwmeester van de stad benoemd in 1666, waarna hem viermaal - in 1668, in 1671, in 1681 en in 1687 - het burgemeesterschap toevertrouwd werd. Hij was getrouwd met Catharina van Elsrack, dochter van Arnold en van Maria Christeyns. Dit echtpaar liet een grafkelder aanleggen in de H. Brigittakapel van de Sint-Quintinuskerk. Hun dochter Joanna-Catharina Caproens, geboren in 1665, werd de echtgenote van Hendrik-Karel de la Court. De in 1663 geboren zoon Arnold, bekleedde de functie van griffier-schepen van Stevoort tot in 1713, toen hij ontslag nam ten voordele van Robert Vrerix. Arnold nam actief deel aan het bestuur van Hasselt: van 1694 tot 1696 was hij bouwmeester en tussen 1704 en 1732 niet minder dan zevenmaal burgemeester. De zilveren vierseizoenenschotel, versierd met het gevierendeelde wapen Caproens-van Elsrack, werd voor hem vervaardigd door zilversmid Arnold Frederici (nvdr: privéverzameling). Arnold Caproens trouwde in 1693 met Margareta Martens, dochter van Arnold en Margareta Sigers. De uit dit huwelijk geboren dochter Margareta Caproens werd de echtgenote van Hubert Palmaers.

In de tweede helft van de 18de eeuw was de naam Caproens definitief uit Hasselt verdwenen. (JJvO-WC)

Uit: Oog in Oog (2003), pp. 115-118.

Weetjes: 

* (…)  In 1659 was Cornelis Caproens samen met Lambert Dierna er burgemeester en voerde als familiewapen: «in zilver drie zwarte kaproenen geplaatst 2-1». (1)

(1) Goole Francis & Severijns Piet, Hasselt 750 jaar stad - de wapenschilden van de burgemeesters, in: Het Belang van Limburg, 22-05-1982, p. 35.

Fiche

Naam: 
Familie Caproens
Benaderende periode van: 
15de eeuw
Benaderende periode tot: 
18de eeuw

Referenties

p. 64, noot 3 Van 1646 tot 1726 telde de thans uitgestorven familie Caproens een half dozijn...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Stamboom CAPROENS - uit: Oog in Oog, p. 117

PDF icon Download (8.86 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...