Familie Cox - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

p. 198, noot 23

De stam Cox de Hommelen was een aanzienlijke en gegoede familie van het graafschap Loon, maar in tegenstelling met de andere familie Cox speelde zij in Hasselt geen belangrijke bestuurlijke of politieke rol. Godfried-Willem-Geroen Cox, heere van Hommelen, was in de tweede helft van de 18de eeuw schepen van het Oppergerecht van het graafschap Loon. Hij was gehuwd met Aldegonde Wilsens. Zijn dochter Maria trouwde op 1 juli 1771 met Sebastiaan de Luesemans, de eigenaar van het landgoed Hollant.

Hommelen was een leengoed onder de parochie Eigenbilzen en lag dicht bij de Hoelbeek. Het herenhuis was omringd met grachten, waarover een valbrug lag. De stallen stonden buiten de omheining. Reeds in het oudste register van bekentenissen van de Leenzaal van Kuringen (1301-1364) wordt Hommelen vermeldt: een huis met 8 bunders wordt in 1363 door Macharijs de Hommelen ‘gereleveerd', enkele jaren later door Joannes Van Winckelhem uit Eigenbilzen, in 1395 door Diederik van Winckelhem, en na diens dood in 1398 door Arnold van Rulingen. Aangezien laatstgenoemde leenman partij koos voor de Luikenaren tegen de prins-bisschop Jan van Beieren, aan wie hij door een akte van bekentenis onder eed en in tegenwoordigheid van vier getuigen getrouwheid had gezworen, werd hem het gereveleerde leen Hommelen ontnomen. De prins-bisschop schonk het goed aan Jan van Kestelt, ‘meier' van Bilzen, van wie het naar de familie Cox overging. In de verdeling van de erfenis van Joês de Geloes van Waerdenhof wordt het leengoed van Eigenbilzen betiteld als kasteel en pachthoeve. In gichtboek 278, waarin het huwelijkscontract tussen Frederik-Godfried-Gaspar de Cox en Maria-Isabella de Libotton staat, wordt Hommelen omschreven als een kasteel met 40 bonders grond en het cijnshof Clutshof.

Rond 1876 werd dit eeuwenoude herengoed verbouwd. Van de grachten zijn nog een paar poelen of vijvers overgebleven. Het werd de eigendom van de kinderen van Rodolf, baron de Lamberts-Cortenbach. Voor de eerste wereldoorlog werd Hommelen bewoond door pachter Winand Heren-Huybrechts.

p. 264, noot 1

Frederik-Robert Cox, geboren uit Godfried Cox en Anne-Marie Vrerix, was de man van Margriet van den Dweye en een kleinzoon van Robert Cox. Hij was secretaris van het Oppergerecht. Een zuster van hem huwde op 8 mei 1726 met L.-A. Vossius. Een tweede Godfried Cox was de laatste secretaris van het Hof van Vliermaal. Die was getrouwd met Gertrudis-Aldegonde Wagemans; een van hun dochters (Henriette) huwde met Frans Teuwens van Henegauw.

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...