Familie (de) Bellefroid – uit: Familiekroniek (de) Bellefroid (1984)

Description

Een familienaam die al meerdere malen in de belangstelling kwam, is de geslachtsnaam Bellefroid. Immers, een 25-tal jaren geleden bekwam de Hasselaar Casimir Marie Benoit Bertrand Bellefroid van de rechtbank een vonnis, waardoor hem de toelating werd verleend zich voortaan de Bellefroid te noemen. In 1970 besliste de rechtbank van Mechelen dat hij verder als «de Saulcy dit de Bellefroid» door het leven zou gaan. Interessant genoeg allemaal om over deze familie iets meer te vertellen, ook omwille van het feit dat de naam in onze provincie meer dan sporadisch voorkomt.

De oorsprong van deze familienaam is niet zo moeilijk te achterhalen, want Bellefroid betekent eigenlijk «abri haut place» of «tour fortifiée» m.a.w. een versterkte vesting of toren. Het spreekt dus vanzelf dat er op verschillende plaatsen in Wallonië families de Bellefroid ontstonden, o.a. te Wansoulle, te Crehen, maar ook te Veulen. De oudst gekende voorvader van de Limburgse tak noemde zich Rennechon de Saulci dit de Bellefroid. Hij had twee zonen, die Rennechon en Jean gedoopt werden. Jean huwde met Ida Halkewar en erfde van zijn schoonvader een leengoed te Verlaine, dat hij ging bewonen en waar een toren op stond, die men in de volksmond aldaar «Ie belfroy» of het belfort noemde. Zo kwam het dat Jean bij zijn kennissen zowel onder naam «de Saulcv» als onder de naam «de Bellefroid» bekend stond. Een van zijn zonen werd schepen van de stad Luik en droeg daar, zoals in die tijd gebruikelijk, één van beide namen ofwel de twee samen. We mogen niet vergeten dat in de jaren 1400-1500 heel wat familienamen nog niet vastlagen en zo kwam het dat sommige mensen naar de streek van herkomst of met een bijnaam werden aangesproken. Moesten alle Limburgers hun stamboom kunnen doortrekken tot in de 15de eeuw, dan zouden de rechtbanken de handen vol hebben met naamsverbeteringen en dit zeker in de Kempen, waar bepaalde families in één eeuw tijd liefst driemaal van naam veranderden.

De Limburgse familie (de) Bellefroid voerde als wapen: «gevierendeeld : I en IV in zilver een rechter schuinbalk, beladen met drie gouden schuin geplaatste en gewende wassenaars : II en III in blauw een zilveren leeuw, goud gekroond en rood getongd en genageld». In feite is dit schild een samenvoeging van de wapens Bellefroid, Renerus de Verlaine en Philippus de Serren. Als we nu weten dat in de 14de en in de 15de eeuw een familie wel van naam verwisselde, maar zeer uitzonderlijk van wapenschild, dan komen we tot de eigenaardige vaststelling dat Robertus Bellefroid, «hoefheer» of pachter van Horne, Vechmaal, Kerniel en Kuttekoven, helemaal niet het wapen de Saulcy voerde. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of onze Limburgse (de) Bellefroid's wel degelijk uit het geslacht de Saulcy stammmen. Glazenier Posson uit Tongeren schilderde ca. 1600 de kwartieren Bellefroid-de Serren, Renerus de Verlaine en Oray op een glasraam. Een kwartierstaat aan de hand van deze gegevens opstellen blijkt echter onmogelijk, zodat er op heraldisch gebied althans nog heel wat duistere punten blijven bestaan.

Dit alles sluit echter met uit dat de familie (de) Bellefroid één der voornaamste was in de streek van Veulen, waar Willem Bellefroid schout was in 1558 en rentmeester van de familie de Merode. Willem Bellefroid was gehuwd met Agnes Knapen en is de stamvader van een tak die in het stadsbestuur van Tongeren een grote rol heeft gespeeld. De andere afstammelingen bleven grote landbouwers, o.a. Leonard Bellefroid, die gehuwd was met Ida Margriet Janssens uit Bilzen. Hij was de betovergrootvader van de hierboven vermelden heer «de Saulcy dit de Bellefroid» en de laatste pachter van de hoeve van Bokrijk, die tot aan de Franse Revolutie eigendom was van de abdij van Herkenrode.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...