You are here

Description

Wapen: in goud drie aaneensluitende ruiten van keel, getopt met een klaverblad van sinopel.

De stamreeks vangt aan met Michiel Jans die in 1650 in het Hasseltse smedenambacht opgenomen werd uit hoofde van zijn echtgenote Catharina Munters. Michiel was vermoedelijk een zoon van Christiaan Jans, beëdigde stadsuurwerkmaker. Hij werd aangesteld tot rentmeester van de Sint-Quintinuskerk in 1690. Uit het huwelijk van Michiel Jans en Catharina Munters, dat in Hasselt op 2 november 1650 ingezegend werd, stammen o.a. Maria, echtgenote van meester Jordaan Kellens, de doofstomme Michiel, Hendrik en Arnold-Christiaan (nvdr: drie kinderen deelden de ouderlijke erfenis in 1710). Zij zouden voortaan als Janssens door het leven gaan.

Hendrik Janssens volgde zijn vader Michiel in 1699 op als rentmeester van de Sint-Quintinuskerk, maar de vader mocht de functie daadwerkelijk uitoefenen tot aan zijn overlijden. Hendrik was bovendien rentmeester van de liefdadigheidsstichting ‘het Witte Brood'. Van beroep was Hendrik Janssens apotheker. Hij trad in het huwelijk eerst met Magdalena Swinnen en vervolgens met Hendrika van Ertryck. Uit zijn eerste huwelijk stammen Catharina, echtgenote van Dirick Coninx, en Michiel, die het rentmeesterschap van de Sint-Quintinuskerk vanaf 1732 waarnam en die substituut was van stadssecretaris van Weddingen (nvdr: = Willem).

Arnold-Christiaan Janssens werd in Hasselt gedoopt op 30 januari 1671 en door zijn vader ontvoogd op 2 januari 1693. Hij trad in Hasselt op 26 juli 1693 in het huwelijk met Anna-Catharina van Heyendael, een in 1675 geboren dochter van Hendrik en van Catharina Driesen. Arnold-Christiaan was edelsmid van beroep; zijn werken merkte hij met het gekroonde meesterteken AI. Hij woonde in de Nieuwstraat in 'de Gulde Kelck', een uithangbord dat bijzonder paste met zijn stiel. Het echtpaar Janssens-van Heyendael was tevens eigenaar van 'het Vercken' en 'de Gulde Raeve' in dezelfde straat. Arnold-Christiaan Janssens overleed in Hasselt op 3 april 1739.

Uit het huwelijk van Arnold-Christiaan Janssens en Anna-Catharina van Heyendael werden elf, waarschijnlijk zelfs twaalf kinderen geboren. Drie dochters werden uitgehuwd: Aldegondis, geboren in 1702, werd in 1731 de echtgenote van Peter Nedonchel; Maria-Agnes, geboren in 1706, werd in 1745 de echtgenote van Peter Coninx; en Anna-Catharina, geboren in 1709, werd achtereenvolgens de echtgenote van Moses Duponceau en van Peter-Theodoor Coninx. De oudste zoon Hendrik week uit naar Tienen, waar hij in 1719 in het hoedenmakersambacht opgenomen werd. Hun zoon Renier-Judocus, gedoopt in Hasselt op 25 april 1714, zette de stam in Hasselt verder en doorliep een schitterende 'cursus honorum' in de stedelijke instellingen van zijn geboortestad.

In 1734 ambieerde Renier-Judocus Janssens het stedelijk ambt van 'secretaris der uitroepen', dat zijn vader bediend had. In 1749 volgde zijn aanstelling tot secretaris van de Schepenbank, waar hij vanaf 1769 tevens zetelde als schepen tot aan zijn ontslag in 1779. In 1762 en nogmaals in 1770 werd hij verkozen tot burgemeester. Daarnaast oefende Renier-Judocus Janssens vanaf 1738 tot aan zijn overlijden de functie van notaris uit. Bovendien was hij nog gouverneur en rentmeester van het smedenambacht. Hij woonde in 'de Laurier' in de Hoogstraat. Renier-Judocus trad driemaal in het huwelijksbootje: eerst op 23 april 1736 met Catharina Cuypers, die op 17 augustus 1749 overleed, vervolgens op 29 november 1750 met Aldegonde Huveneers, die reeds op 9 februari 1752 overleed, en een laatste maal op 22 november 1752 met Maria-Anna Coninx. Renier-Judocus en zijn derde echtgenote lieten op 27 augustus 1784 hun testament opnemen door notaris Theodoor Pijp; zij verzegelden het met een matrijs waarin hun alliantiewapen uitgestoken was. Renier-Judocus Janssens overleed in Hasselt op 13 juni 1785; hij werd in het H. Kruiskoor in de Sint-Quintinuskerk begraven, waar enkele familieleden hem voorgegaan waren en anderen hem nog zouden vervoegen. Maria-Anna Coninx overleed in Hasselt op 23 november 1795.

Uit het eerste huwelijk van Renier-Judocus Janssens met Catharina Cuypers werden o.a. twee dochters geboren. Maria-Agnes, gedoopt op 21 augustus 1743, werd in 1766 de echtgenote van Jan-Gillis Nicolaï; dit echtpaar liet hun alliantiewapen aanbrengen op een schoorsteenmantel in het huis 'de Weyser' aan de Kapelstraat. Een andere dochter Anna-Rosa, gedoopt op 29 juni 1748, werd in 1777 de echtgenote van Jean-François Bonnechère.

Uit het derde huwelijk van Renier-Judocus Janssens met Maria-Anna Coninx stamt Jan-Renier-Michiel af. Deze zoon, gedoopt in Hasselt op 5 mei 1757, behaalde in 1773 een licentiaatsdiploma in de rechten in Leuven en legde op 5 juni 1777 de eed af van advocaat voor het Geestelijk Hof in Luik. In 1779 volgde hij zijn vader op als schepen en secretaris van de schepenbank van Hasselt. Jan-Renier-Michiel nam deel aan de oprichting van de Société Littéraire in 1782. Hij trad op 19 februari 1786 in de echt met Anna-Cecilia Claes, dochter van dokter Willem II en Anna-Cecilia van Weddingen. Het echtpaar woonde in 'de Duyve' in de Nieuwstraat en baatte er een brouwerij uit. Jan-Renier-Michiel overleed in Hasselt op 12 maart 1820 en Anna-Cecilia op 13 mei 1824. Van het echtpaar Janssens-Claes wordt een mooi dubbelportret bewaard.

Van het echtpaar Janssens-Claes, stammen twee dochters af: Maria-Anna, gedoopt op 25 januari 1787 en overleden op 31 mei 1816 als echtgenote van stoker Jozef Jacobs, en Anna-Catharina-Cecilia, gedoopt op 26 juli 1791 en ongehuwd overleden op 8 april 1847. De enige zoon Renier-Jozef, gedoopt in Hasselt op 18 januari 1789, bleef ongehuwd en baatte de ouderlijke brouwerij 'de Duyve' met de bijhorende stokerij uit tot aan zijn overlijden. De stokerij werd nadien verdergezet door zijn verwanten Croonenberghs, afstammelingen van het echtpaar Nicolaï-Janssens. (JJvO-WC)

Uit: Oog in Oog (2003), pp. 211-214.

Weetjes: 

* "R.J. Janssens was burgemeester van Hasselt in 1762. Het wapen «Janssens» vroeger te zien in «het Sweert» en in 't huis «de Weijser» kunnen wij als volgt beschrijven: «In goud drie rode ruiten getopt met een groen klaverblad»." (1)

(1) Goole Francis & Severijns Piet, Hasselt 750 jaar stad - de wapenschilden van de burgemeesters, in: Het Belang van Limburg, 17-04-1982, p. 43.

Fiche

Naam: 
Familie Janssens
Benaderende periode van: 
17de eeuw e.v.

Referenties

Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Stamboom JANSSENS - uit: Oog in Oog, p. 213

PDF icon Download (12.34 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...