Familie Roelants - uit: Spijtig overlijden (1967)

Description

Woensdag overleed in de Verenigde Staten te Anchorage (Ky.) onze stadsgenote Mej. Marie-Louise Roelants, die Hasselt voor een tiental jaren verliet. Zij had de hoge ouderdom van 77 jaren bereikt en was voor een paar jaar nog op bezoek in België, waar zij een drietal maanden verbleef om alle vrienden en kennissen nog eens te ontmoeten. Deze rondreis had haar ten zeerste vermoeid, zodat zij terug naar Amerika toog, in een gezondheidstoestand die erg te wensen liet.

Over de begrafenisplechtigheid die in alle eenvoud zou geschied zijn, hebben we geen inlichtingen.

Wij bieden haar zuster mevrouw Gilissen-Roelants en kinderen de verzekering onzer kristelijke deelneming aan.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...