Familie Squaden - uit: Limburgse families en hun wapen (1973)

Description

p. 95

Over het familiewapen Squaden staat in de schepenboeken van Hasselt het volgende te lezen: "Eenen wildeman met een groene crans om sijn hooft en noch eenen om zijn lijf, hebbende een gele colve op sijn scouder, een geel scilt in sijn hant en staende op een blauwe gront". Zo luidt de wapenbeschrijving van het schild van Mr. Melchior Squaden, die burgemeester en kerkmeester was van Hasselt en gehuwd met Margaretha Bas (jaartal A° 1638).

Een zekere Peter Squaden was eigenaar van de afspanning "Den Arent" (huis Hage-Goetsbloets) in de Kapelstraat te Hasselt.

Lodewijk Squaden sneuvelde tussen 26 en 29 november 1812 aan de Berezina in Rusland, waar trouwens nog een veertigtal Hasselaren hun leven lieten.

Toen Bokrijk door de Fransen als domeingoed werd verkocht, had de familie Squaden een hypotheek van 200.000 gulden op deze bezittingen. Zo werden het van rijke burgers noodgedwongen dagloners.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...