You are here

Description

Wapen: onbekend, hoogstwaarschijnlijk onbestaand.

De sociale opgang van de familie Vaesen in Hasselt startte langzaam in de 18de eeuw om een zekere notoriëteit te bereiken dankzij Niklaas-Gerard Vaesen, deken van Hasselt van 1815 tot 1841.

Diens grootvader, Gerard Vaesen was in Hasselt gedoopt op 10 februari 1704 als zoon van Gisbert en Maria-Cornelia van Scherpenberg. Hij ging een voornaam huwelijk aan op 7 juni 1728 met Anna-Catharina van der Locht, dochter van Godfried en Anna Goetsbloets. Hij werd aangesteld tot notaris; zijn protocol beslaat de jaren 1732 tot 1751.

De zoon geboren uit het huwelijk Vaesen-van der Locht kreeg bij zijn doop op 23 juli 1735 de voornamen van zijn twee grootvaders, Godfried-Gisbert. Hij huwde in Hasselt op 24 augustus 1755 met Maria-Aldegondis Janssens, een in Maastricht geboren dochter van Michiel en Aldegondis Timmermans. Godfried-Gisbert Vaesen was sinds 1769 eigenaar van het huis 'Coninck Carolus' op de Zuivelmarkt, waar hij handel dreef. Het echtpaar Vaesen-Janssens werd gezegend met o.m.: Maria-Catharina-Aldegondis, gedoopt op 10 augustus 1764, Niklaas-Gerard, gedoopt op 9 januari 1768 en Leo-Gerard, gedoopt op 13 november 1769. De weduwe van Godfried-Gisbert Vaesen overleed 25 december 1800.

Leo-Gerard Vaesen trad eerst in Hollandse dienst in het regiment van generaal-majoor de Bons, die hij vijf jaar later in 1794, waarschijnlijk ten gevolge van de tijdsomstandigheden, verliet met de graad van 'cadet'. Tijdens de inval van de boerenkrijgers gaf hij blijk van dapperheid; het revolutionnair stadsbestuur wilde hem hiervoor eren ter gelegenheid van het "Fête de la Souveraineté du Peuple" op 30 ventôse van het jaar VII, maar Leo-Gerard kwam niet opdagen. Leo-Gerard Vaesen trad in 1799 in het huwelijk met Anna-Maria-Clara Janssen uit Maastricht, dochter van Niklaas en Maria-Catharina Gielen, weduwe van Hendrik-Vincent Janssens. Zij overleed in Hasselt reeds op 11 november 1802. Leo-Gerard kocht de hoeve en de boomgaard van het wittenonnenklooster op, dat enkele jaren voordien als zwart goed verkocht was aan drukker Jan-Theodoor van Gulpen en vervolgens aan de stokers Gerard Thoelen, Jacob Vanrusselt en Jacob Van Vinkenroy. Hij bouwde er een stokerij, die nu ingericht is als jenevermuseum. Na het overlijden van Leo-Gerard Vaesen, op 19 augustus 1822, baatte zijn erfgenaam Leon-Jozef-Victor Stellingwerff, zoon van zijn zuster Maria-Catharina-Aldegondis en van Willem II-Jozef Stellingwerff, de stokerij verder uit.

Niklaas-Gerard, de andere zoon van het echtpaar Vaesen-Janssens, werd priester gewijd in Luik omstreeks 1790. Zijn eerste pastorale opdracht vervulde hij als kapelaan van de Sint-Mathiaskerk in Maastricht. In 1797 werd hij benoemd tot beneficier van de Onze-Lieve-Vrouwekapel in Hasselt. Op 2 november 1803 volgde zijn aanstelling tot pastoor van Kortessem. In die hoedanigheid had hij vanaf 1808 recht op een jaarlijks salaris van 500 frank. In 1812, na het overlijden van de vorige titularis, werd hij benoemd tot pastoor van Hasselt. Aangezien Hasselt "une cure de première classe" was, werd hem toen een salarisbrevet ter waarde van 1500 frank jaarlijks toegekend. Het zou echter duren tot 20 mei 1815 vooraleer Niklaas-Gerard Vaesen zijn nieuwe post kon betrekken, mogelijk ten gevolge van een investituurstrijd in Luik rond de aanstelling van een nieuwe bisschop. Ter gelegenheid van zijn "vreedzaemen intree" in Hasselt stelde de rector van het begijnhof, Petrus-Mathias Brouwers, een ronkend huldegedicht samen, dat bij de Sint-Truidense drukker J. B. Smits uitgegeven werd (nvdr: collectie Het Stadsmus). Pastoor Vaesen was een minzaam man, die de genegenheid van zijn parochianen wist te winnen. Zijn goedmoedigheid en zijn zachtheid kunnen duidelijk afgelezen worden van het portret, dat Melchior-Gommaar Tieleman in 1819 van hem maakte (nvdr: collectie Het Stadsmus). Tijdens de Hollandse inval van 1831 bekwam hij, door zijn persoonlijke tussenkomst bij de prins van Oranje, dat Hasselt van plundering zou gespaard blijven (nvdr: dit tafereel uit de slag van Hasselt tijdens de Belgische Omwenteling vormt het thema van een schilderij bewaard op het Loo). Naar aanleiding van de reorganisatie van het bisdom Luik in 1833, waarbij dekenaten werden ingevoerd, promoveerde pastoor Vaesen tot deken van Hasselt. Zijn overlijden in Hasselt op 14 januari 1841 werd door de Hasseltse bevolking betreurd. Als blijk van waardering werd bij publieke intekening een gedenkmonument opgericht op zijn graf op het kerkhof aan de Kempische Poort. Ook het initiatief van de Hasseltse drukker P.-F. Milis om een lithografie van Charles Baugniet, die het portret van de overleden deken door M.-G. Tieleman reproduceerde, uit te geven kende bijval (nvdr: collectie Het Stadsmus). De niet onbelangrijke erfenis van deken Vaesen, die een pachthoeve op de Kempische Heide bevatte evenals de helft van de stokerij in de Wittenonnenstraat en van een huis in de Hoogstraat, kwam toe aan zijn zuster, weduwe van Willem II-Jozef Stellingwerff. (JJvO-WC)

Uit: Oog in Oog (2003), pp. 282-285.

Fiche

Naam: 
Familie Vaesen
Benaderende periode van: 
18de eeuw
Benaderende periode tot: 
19de eeuw

Referenties

Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Stamboom VAESEN - uit: Oog in Oog, p. 283

PDF icon Download (4.86 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...