You are here

Description

Wapen: in zilver vijf aaneengesloten ruiten van keel, de derde overtopt met een merlet van sabel.

De vermoedelijke stamvader van dit geslacht is Thomas van Caulil, doctor in de medicijnen, die in 1463 door de magistraat van Hasselt benoemd werd tot stadsdokter. Dientengevolge had hij zich laten opnemen in het smedenambacht. Meester Thomas was gehuwd met Elisabeth van Elsrack.

Een ander lid van de stam, Dionijs van Caulil, behaalde in 1555 in Leuven een licentie in de rechten. Hij was hoogstwaarschijnlijk een zoon van Dionijs van Caulil alias Keyzers, die in 1548 bouwmeester en in 1551 en 1556 burgemeester van de stad Hasselt was. Dionijs van Caulil werd op 7 juli 1565 schepen van de Schepenbank Hasselt benoemd, een functie waarin zijn zoon Michiel en zijn kleinzoon Michiel hem zouden opvolgen. Hij zetelde in het college van de Twaalfmannen namens het kremerambacht. In 1567 en in 1573 werd hij verkozen tot burgemeester. Dionijs van Caulil was getrouwd met Catharina Cox. Het gezin betrok in de Lombaardstraat een woning met brouwerij en bezat in het gehucht Crutsen een winning met duifhuis.

Vader Dionijs van Caulil nam in 1594 ontslag als schepen van Hasselt ten voordele van zijn zoon Michiel, die eveneens tot licentiaat in de rechten gepromoveerd was. Michiel werd burgemeester van Hasselt in 1611, 1614, 1620 en 1624. Hij trouwde in 1585 met Anna Pelsers alias van Bouquet. Op zijn beurt stond Michiel zijn schepenzetel in 1627 af aan zijn zoon die ook Michiel heette. Hij werd gedoopt op 23 januari 1598 en was sinds 7 mei 1622 de echtgenoot van Maria Wendelen. Deze derde opeenvolgende schepen uit het geslacht van Caulil moet jong overleden zijn want reeds in 1630 wordt Dionijs van Suetendael in zijn plaats aangesteld.

De familie van Caulil liep tegenslag op toen Jaspar, een andere zoon van schepen Michiel en Anna Pelsers, de jonge Gonthier van Elsrack in 1631 doodde en hiervoor zwaar beboet werd (nvdr: als verzoening diende Jaspar van Caulil een rente van vijf hornsgulden te stichten ten voordele van de weduwe van Renier van Elsrack, moeder van de overleden Gonthier. Hiertoe leende hij 200 pattacons van zijn schoonbroer Jan Bammens en deed hij afstand van de woning in de Lombaardstraat en van de winning in Crutsen, die hij van zijn broer Michiel geërfd had). Jaspar en zijn afstammelingen bekleedden geen vooraanstaande functies meer in het stadsbestuur en de aangetrouwde families behoorden niet meer tot de sociaal hogere kringen. Jaspar van Caulil en zijn echtgenote Oda Willems waren de ouders van Michiel van Caulil, gedoopt op 30 november 1645 en getrouwd op 6 augustus 1678 met Elisabeth Hauben. Dit echtpaar woonde op de Fruitmarkt in het huis 'Sint Haubrecht', dat voordien aan schoonvader Pieter Hauben toebehoorde.

Van de echtelingen van Caulil-Hauben stamt Jaspar af, die op 28 oktober 1703 in het huwelijk trad met Christina Creyns. Zij waren eigenaar van het huis ''s Hertogenbosch' in de Kortstraat, dat hun dochter Christina later erfde. Een andere dochter, Maria-Catharina, werd in 1750 de echtgenote van notaris Godfried Goetsbloets. Hun zoon Willem-Jaspar van Caulil werd de laatste stamhouder.

Willem-Jaspar van Caulil trouwde op 21 augustus 1744 met Anna-Ida Groeven, die de herberg 'de Appel' op de Grote Markt van haar vader Jan erfde. Met hun enige dochter Catharina-Agnes, in Hasselt geboren in 1748, stierf de Hasseltse familie van Caulil uit.

Catharina-Agnes van Caulil huwde in Hasselt op 29 oktober 1770 met Lambert Barthels uit Vliermaal, een in 1733 geboren zoon van notaris Lambert en van Maria Mercken. Lambert Barthels behaalde in 1758 zijn diploma van licentiaat in de rechten in Pont-à-Mousson en legde op 25 april 1759 de eed af van advocaat bij het Geestelijk Hof in Luik. Na zijn huwelijk vestigde hij zich als advocaat in Hasselt. Zijn eerste dochtertje overleed er kort na haar geboorte en werd op 31 augustus 1772 in de Sint-Quintinuskerk in Hasselt begraven. Nadien moet het echtpaar Barthels-van Caulil naar Luik verhuisd zijn waar hun dochter Lambertina-Maria-Catharina op 18 december 1774 gedoopt werd (nvdr: zij trouwde op 14 augustus 1799 met advocaat Nicolas-François-Joseph du Vivier. Het echtpaar du Vivier-Barthels vestigde zich op het kasteel van Schalkhoven). Lambert Barthels zetelde in Luik als permanente vertegenwoordiger van de Dietse steden in de Statenvergadering. Hij had duidelijk hoge ambities: in 1788 kon hij het Land van Ham, dat de heerlijkheden Oostham, Beverlo en Kwaadmechelen omvatte, opkopen. Zo volgde hij het voorbeeld van zijn broers Hendrik-Agapitus, kanunnik en later deken van het Sint-Pieterskapittel in Kortessem, en Jan, licentiaat in de rechten, die voordien de heerlijkheden Vrolo, Werm en Schalkhoven verworven hadden (nvdr: van een derde broer Arnold, schepen van Buiten-Bilzen en commissaris van de prins-bisschop, stamt Willem-Jozef-Antoon Barthels af, die in 1823 de derde voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt werd). Lambert Barthels overleed in Kortessem in 1812.) (JJvO-WC)

Uit: Oog in Oog (2003), pp. 119-121.

Weetjes: 

* “Dionys van Cauwelille, alias Keysers, was burgemeester van Hasselt in 1551 - 1556 - 1567 - 1573. Michel van Cauwelille was burgemeester in 1606 - 1611 - 1614 - 1620. Hij voerde als familiewapen: «In zilver vijf rode spitsruiten, de tweede (derde) overtopt met een zwarte merlet.»” (1)

(1) Goole Francis & Severijns Piet, Hasselt 750 jaar stad - de wapenschilden van de burgemeesters, in: Het Belang van Limburg, 28-08-1982, p. 37.

Fiche

Naam: 
Familie van Caulil
Alias: 
van Caulille, van Cauwelille
Benaderende periode van: 
15de eeuw e.v.
Benaderende periode tot: 
18de eeuw

Referenties

Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Stamboom (van) CAULIL - uit: Oog in Oog, p. 120

PDF icon Download (5.68 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...