Familie (van der) Straeten - uit: Limburgse families en hun wapen (1984)

Description

Familiewapen van der Straetenp. 118

De familienaam van der Straeten is zeker te Hasselt geen onbekende. Dit geslacht behoorde immers tot de voornaamste van de stad en bewoonde in vroeger eeuwen het huidige stadhuis en later het gouvernementshotel. Op 19 maart 1843 werd Antoine Hubert Marie van der Straeten, geboren te Hasselt als zoon van Joseph en Marie Cath. Briers, in de adelstand verheven onder de naam van der Straeten de ter Gaelen. In 1912 verkreeg een andere tak de titel van baron.

De familie van der Straeten is afkomstig van Zonhoven. Te Hasselt was Jan van der Straeten gehuwd met Elisabeth van de Reijst (= van der Ryst). Hun zoon Herman, gehuwd met Helena de Mera uit Tongeren, bouwde te Hasselt het stadhuis. Het familiewapen stond vroeger op een glasraampje in het begijnhof, met als onderschrift "Mr. AERT VAN ERTWIJCK CHIRURGIJN ENDE CATHARINA VANDERSTRAETEN EHLEUT 1656". Het was "gevierendeeld: I en IV in zilver een (zwart) molenijzer overtopt met een gouden ster; II en III in blauw een geledigde gouden driehoek; in een zilveren hartschild drie groene stokjes of blaadjes".

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...