Grote_Markt_5_Den_Cop_Sonuwe_2011.jpg

Den Cop, Grote Markt 5 (foto: Sonuwe, 2011)