Kapelstraat_48_Huis_Sinte-Geertruyde_Sonuwe_2011.jpg

Sinte-Geertruyde, Au Louvre, Kapelstraat 48 (foto: Sonuwe, 2011)