Franck Arthur - uit: Drukkend Hasselt (2003)

Description

p. 16

[...] Op het lokale vlak was de productie van fotografische afdrukken eerder een kwestie van fotografen dan van drukkers. Het atelier A.C. Blanckart van de gebroeders Auguste (1878-1952) en Celestin Blanckart (1881-?) legde zich vooral toe op portretfotografie. Anderen gaven prentbriefkaarten uit, die dan in de verschillende boek- en papierhandels van de stad – onder andere in De Zwarte Lieve Vrouw in de Maastrichterstraat 92 of sinds 1908 in de zaak van Arthur Franck (1859-?) een paar huizen verder – te koop werden aangeboden. [...]

p. 23

[...]
Voor enkele ondernemende geesten was de aanwezigheid van drukkers in de stad de aanleiding om zich toe te leggen op activiteiten die in het verlengde lagen van het drukwerk. Een aantal handelaars spitsten zich toe op het louter verkopen van het plaatselijke drukwerk, anderen zagen meer in de verkoop en het verhandelen van papierwaren – zoals De Zwarte Lieve Vrouw in de Maastrichterstraat – of het inlijsten of inbinden van boeken. Arthur Franck uit Verviers, die sinds 1908 in de Maastrichterstraat een handel dreef, specialiseerde zich in de verkoop van alle mogelijke soorten van papier – van calqueerpapier tot vellen met notenbalken – potloden, pennen, gommen en latten. Daarnaast bood hij evenzeer vazen, paternosters en prentbriefkaarten aan. Hij zou zelfs zelf drukken en inlijsten.

Inlijsten was evenwel een specialiteit van de familie Crollen. [...]

p. 37

FRANCK, Arthur (1859-?)
handelaar in papierwaren, afkomstig uit Verviers, vestigde zich in 1908 in de Maastrichterstraat, verzorgde op beperkte schaal eigen drukwerk.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...