You are here

Gemeentelijk onderwijs in Godsheide

Description

De nog jonge parochie Godsheide had in het midden van de negentiende eeuw een gemeentelijke lagere school nodig in het centrum. Op 1 januari 1859 richtte pastoor Cuypers een brief aan de bestuurders van de stad Hasselt. In naam van de 700 inwoners vroeg hij voor de kinderen een school onder ons, omdat de naburige scholen in Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven zich op een afstand van drij kwartieren bevonden.

Het was niet ongewoon dat een pastoor bij zijn gemeente om een school vroeg. Volgens de eerste organieke wet op het lager onderwijs was elke gemeente verplicht gratis lager onderwijs te verstrekken. En de Kerk verschafte haar medewerking aan die wet. De stad Hasselt reageerde positief en daartoe werd in 1860 grond aangekocht van de landbouwers J. Diepers en G. Helven. Eén jaar later startte men met de bouw van een klaslokaal met daarnaast een onderwijzerswoning. In 1876 telde de gemeenteschool 39 leerlingen.

Na de Schoolstrijd en de oprichting van een katholieke school besliste de katholieke gemeenteraad op 14 februari 1896 de gemeenteschool op te heffen, op grond van het te geringe aantal leerlingen dat oorspronkelijk uit het gehucht afkomstig was.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), p. 71

* "De oude gemeenteschool in de Kleinstraat werd gebouwd in 1860. Onderwijzer Jan Juliaan Melchior (1848-1920) gaf er les aan 39 leerlingen. De aanpalende schoolwoning, die nog steeds bewoond is, werd in 1931 vergroot. De nieuwe jongensschool werd in 1930 gebouwd op de plaats waar nu het gebouw van Tupperware staat." (1)

(1) Wandelen in Godsheide (2006)

Fiche

Datering: 

Multimedia

Referenties

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Wandelen in Godsheide (2006)
Titel: 

Wandelen in Godsheide (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...