You are here

Description

Voordat de weg naar Genk gekasseid werd (in de jaren voor 1800), verkeerde hij vaak in slechte staat.Het was een smalle wegstrook met net voldoende ruimte voor een kar of wagen.

In 1775 vertelde men over de moeilijkheden en zelfs gevaren die er een eeuw eerder waren, om tot in Maastricht te geraken: de heirbanene op Genkt en soo voorts naer de Maes oft Maestright als in den wintertijdt meesterdael gebruyckt wordt wanneer den wegh over de dorpe impraeticaebel is, dat die langhs-gaerde herbaene seer noetsaekelyck is te zijn geconserveert. Dat sigh bevindt des herbaene becort of benaedert soo daenigh dat bijnaer geen carren en connen passeren ten sy met de grootste moeyte en peryckel in het jaar 1661...

In 1800 heette de Genkersteenweg de wegh naer Maeseyck in de Kempische Nieuwe Heide, in 1844 weg van Hasselt naer Genck.

Bij de uitvinding van de automobiel werd de weg verbreed, zodat er een apart zandpad voor voetgangers was, een kasseiweg voor karren en een grindweg voor de automobielen. Langs de weg werden aan weerszijden bomen geplant.

In de jaren na 1920 werd de steenweg genivelleerd. Om deze reden ligt de steenweg voor sommige woningen bijna een meter hoger dan de vloer van deze woningen.

Fiche

Plaats: 
Genkersteenweg
Hasselt
Belgium
Bemerkingen: 
Banneux (tot nr. 231), Malpertuus (vanaf nr. 232)

Multimedia

Referenties

Hoewel dit een rustige residentiële buurt is, met af en toe de praktijk van een vrij beroep, is hier...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)
Titel: 

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Wandelen in Banneux (2007)
Titel: 

Wandelen in Banneux (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 
Wandelen in Malpertuus (2007)
Titel: 

Wandelen in Malpertuus (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...