You are here

Oud gerechtshof (Havermarkt 10)

Description

Het huidige gerechtshof werd in 1934 gebouwd naar de plannen van architect Vermeersch, nadat het vorige op dezelfde plaats was afgebrand. De hoektoren met een aparte spits domineert het complex.

In de 15de eeuw stond op deze plaats het klooster van de cellebroeders of alexianen. Zij kwamen in 1439 op verzoek van het stadsbestuur naar Hasselt om te helpen bij de verzorging van zieken en zwakzinnigen. Ze waren ook betrokken bij de lijkverzorging.

De ingang van de kloosterkerk bevond zich langs de Havermarkt. In 1790 werden de kloosterlingen verjaagd. Het klooster deed daarna o.a. dienst als rechtbank en gevangenis.

Uit: Langs Vlaamse wegen (s.d.)

* "Jérôme Vermeersch is geboren in Brugge op 7 april 1884 als jongste van vijf kinderen. Naast drie zussen heeft hij een vier jaar oudere broer, Emile, die kunstschilder wordt en met wie hij zijn hele leven lang nauw betrokken voelt. Van 1901 tot 1905 volgt Jérôme architectuurles aan de Academie van Schone Kunsten van Brugge. (...) In 1934 mag Vermeersch het Gerechtshof van Hasselt bouwen. Maar zijn ontwerp moet soberder uitgevoerd worden en de oorspronkelijke voorziene toren wordt vervangen door een peervormige spits. Het eindresultaat wordt geloofd. Zolas een criticus schrijft: Vermeersch nam de lokale stijl als uitgangspunt en zocht er een algemene uitwerking aan te geven. Voor het interieur kiest Vermeersch resoluut voor de art decostijl. (...)" (4) Vermeersch overleed op 9 maart 1963 in Schaarbeek. (4)

* 1934: "Akelige vondst. - Bij het uitschieten van de grondwerken op den Havermarkt voor het nieuw Justitiepaleis, werden Woensdagmorgen, door de werklieden drie schedels en beenderen van menschen gevonden. Men vermoedt, dat men hier te doen heeft met overblijfsels van Duitschers, die op en of andere wijze om het leven gekomen, in de thans gedempte kelders van het oud gebouw, werden achtergelaten door hunne strijdmakkers bij den aftocht der Duitschers in 1918." (8)

* 1950: "Onthulling gedenksteen / Hedenvoormiddag wordt in het Justitiepaleis alhier een rouwhulde op touw gezet ter nagedachtenis van de heren Leynen Leon (nvdr: Hasselt 1909-Gross Rosen 1945), substituut van de procureur des Konings, en Pierre Frère, vrederechter, van het kanton Hasselt, beiden gestorven voor het vaderland. Een gedenkplaat zal onthuld worden. Deze plechtigheid grijpt plaats om 10.15 u." (6)

* 1968: "Gerechtshof te Hasselt wordt groter / Naastliggend gebouw door Staat aangekocht / Donderdag werd de akte verleden, waarbij het gewezen Kredietbank-gebouw op de Havermarkt te Hasselt door de Staat aangekocht wordt voor een bedrag dat in de miljoenen loopt. Het is de bedoeling dat dit gebouw, na transformatie, gevoegd wordt bij het naastliggend gerechtshof dat nodig moet uitgebreid worden daar hier over een paar jaren enkele nieuwe afdelingen dienen ondergebracht te worden, met name een kamer voor koophandel, een tweede vredegerecht en een politierechtbank." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 10-12-2009; (3) Hasselt intra muros (1989), pp. 189-190 & 284.; (4) Website Opale-Opaal.be/jerome-vermeersch-2/ - geraadpleegd op 11-03-2013; (5) Het Belang van Limburg, 23-03-1968, p. 8.; (6) Het Belang van Limburg, 04-11-1950, p. 4.; (7) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 22-04-2012; (8) Het Belang van Limburg, 08-11-1934, p. 2.

Fiche

Adres: 
Oud gerechtshof
Havermarkt 10
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-912-B
Capakey: 
71022H0912/00B000
Naam van het gebouw vroeger: 
Gerechtshof
Naam van het gebouw nu: 
Oud gerechtshof
Periode of stijl: 
1934
Architect: 
Jérôme Vermeersch (Brugge 1884-1963)
Stijl: 
traditioneel versoberde baksteenarchitectuur
Vorige functie(s): 

gerechtsgebouw

- rechtbank van eerste aanleg

- tot 2012: rechtbank van koophandel

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Groot gebouw, gelegen op de hoek van de Cellebroedersstraat, in 1934 opgetrokken n.o.v. architect J. Vermeersch (nvdr: zie Weetjes). L-vormig complex van baksteen met verwerking van natuursteen aan de kelderverdieping; schilddaken (leien) met dakkapellen; het dominerend element is de hoektoren met merkwaardige spits, die als ingang fungeert. Ruime rechthoekige, en aan de Cellebroedersstraat ook rondboogvormige muuropeningen. Geprofileerde rondboogpoort en rechthoekige deur van natuursteen. Beeldhouwwerk (nvdr: 7 symbolische figuren, 2m40) van Boedts, geïntegreerd in de constructie. (2)

Verbouwingen: 

- 1968: oprichten van middenvleugel aan Gerechtshof, in opdracht van Staatsgebouwen Directie Hasselt, naar ontwerp van architect Jos Eelens (Antwerpen 1904-Mortsel 1993)

Vorige bebouwing: 

1. Den Slotel, cellebroedersklooster (3)

2. Gerechtshof (afgebrand in 1918) (3)

Algemeen: 

- hoekpand

- gebouwd rond een centraal gelegen binnenhof

- perceelgrootte: 2280 m2

Referenties

Deel I, pp. 61-63 Het gerechtshof kent, ondanks zijn jonge bestaan, een ingewikkelde bouwgeschiedenis...
Een Bezoek aan het Nieuw Gerechtshof van Hasselt (1935)
Titel: 

Een Bezoek aan het Nieuw Gerechtshof van Hasselt (1935)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
22/09/1935
Pagina('s): 
1
Een interessante Tentoonstelling. Het Gerechtshof te Hasselt. Bijzonder talrijke deelname (1926)
Titel: 

Een interessante Tentoonstelling. Het Gerechtshof te Hasselt. Bijzonder talrijke deelname (1926)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/04/1926
Pagina('s): 
1
Hasselt in oude prentkaarten (1972)
Titel: 

Hasselt in oude prentkaarten (1972)

Plaats van uitgave: 
Zaltbommel
Jaar van uitgave: 
1972
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Het Gerechtshof van Hasselt (1934)
Titel: 

Het Gerechtshof van Hasselt (1934)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/10/1934
Pagina('s): 
1
Het Vereerend Bezoek van Leopold en prinses Astrid aan onze geliefde provincie (1928)
Titel: 

Het Vereerend Bezoek van Leopold en prinses Astrid aan onze geliefde provincie (1928)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
07/10/1928
Pagina('s): 
1
Het nieuwe gerechtshof te Hasselt (1937)
Titel: 

Het nieuwe gerechtshof te Hasselt (1937)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
18/03/1937
Pagina('s): 
2
Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Justitiehuis naar politierechtbank (2011)
Titel: 

Justitiehuis naar politierechtbank (2011)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/03/2011
Langs Vlaamse wegen (s.d.)
Titel: 

Langs Vlaamse wegen (s.d.)

Ondertitel: 
wandelen en fietsen in Hasselt
Jaar van uitgave: 
0000
Rechtspraak achter schuine gevels (2012)
Titel: 

Rechtspraak achter schuine gevels (2012)

Ondertitel: 
Rechtspraak achter schuine gevels. Een nieuw huis voor het gerecht in Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Oud gerechtshof wordt brasserie (2017)
Titel: 

Oud gerechtshof wordt brasserie (2017)

Naam van de krant: 
Het Laatste Nieuws
Datum van uitgave: 
30/03/2017
Pagina('s): 
17
Oud gerechtshof krijgt complete make-over (2018)
Titel: 

Oud gerechtshof krijgt complete make-over (2018)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
08/09/2018
Pagina('s): 
2
Downloads

Justitiehuis naar politierechtbank (2011)

PDF icon Download (1.62 MB)

Overlijdensbericht Jean Boedts (1973)

PDF icon Download (44.95 KB)

Oud gerechtshof wordt brasserie (2017)

Image icon Download (171.95 KB)

Oud gerechtshof krijgt complete make-over (2018)

PDF icon Download (184.61 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...