Godsheide – uit: Hoe moet het nu? Godscheide of Godsheide (1965)

Description

Er werd vastgesteld dat de officiële schrijfwijze van het gehucht GODSCHEIDE, stilaan door de onjuiste schrijfwijze GODSHEIDE verbasterd wordt.
Deze laatste schrijfwijze is op etymologisch of plaatsnaamkundig gebied totaal verkeerd en is van recente datum.
Als men oudere documenten raadpleegt komt men wel verschillende andere schrijfwijzen tegen; het is immers een bekend feit dat in vroegere eeuwen, de spelling van onze taal niet vaststond. Nooit schreef men echter “Godsheide”.
Zo vindt men ondermeer: Goetschey – Goedscheyde – Goetsche en nog later Godschey.
In het plaatselijk dialecht klinkt het ongeveer als “Geutsche”.
Dit woord bestaat uit twee delen: goed of god en schei of scheide.
Het tweede deel is volkomen duidelijk.
Schei betekende en betekent nog steeds in plaatselijk dialect “grens” of “scheiding”.
Dit woordje vindt men bijvoorbeeld ook terug in “Waterschei”.
Hier is de betekenis wel zeer duidelijk.
Op het grondgebied van Waterschei, loopt immers de scheiding van het stroomgebied van Maas- en Scheldebekken.
Dus: scheiding van het water.
Wat betekent nu het eerste gedeelte “goed, goet of god”.
De meest waarschijnlijke verklaring is wel “domein”.
Godscheide is een grensgebied van Hasselt, en grenst aldaar aan de gemeente Diepenbeek.
Hasselt was Loons gebied. Diepenbeek een betwist Brabants gebied. De oorsprong van deze oude benaming vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in een vroegere grensafpaling.
Dat de betekenis nooit geweest is “Godsheide” of “Heide van God” blijkt wel uit een andere oude plaatsnaam, namelijk “Oude Godsheyder Heyde”. Waarom zou men tweemaal het woord “heide” gebruiken in éénzelfde plaatsnaam.
Omdat de schrijfwijze van de naam van het gehucht Godscheide zelfs in onze tijd nog niet vaststond en men toch om verschillende redenen tot een vaste en officiële schrijfwijze moest komen, had het Schepencollege in zitting van 14 mei 1952 de officiële schrijfwijze “Godscheide” vastgesteld, omdat dit de meest gangbare was en de etymologische betekenis zoveel mogelijk eerbiedigde.
De benaming “Godsheide” hoe mooi dit ook mag klinken, is te verwerpen omdat zij onjuist is en de oorspronkelijke betekenis verminkt wordt.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...