Godsheide – uit: Hoe moet het nu? Godscheide of Godsheide (1965)

Description

Er werd vastgesteld dat de officiële schrijfwijze van het gehucht GODSCHEIDE, stilaan door de onjuiste schrijfwijze GODSHEIDE verbasterd wordt.
Deze laatste schrijfwijze is op etymologisch of plaatsnaamkundig gebied totaal verkeerd en is van recente datum.
Als men oudere documenten raadpleegt komt men wel verschillende andere schrijfwijzen tegen; het is immers een bekend feit dat in vroegere eeuwen, de spelling van onze taal niet vaststond. Nooit schreef men echter “Godsheide”.
Zo vindt men ondermeer: Goetschey – Goedscheyde – Goetsche en nog later Godschey.
In het plaatselijk dialecht klinkt het ongeveer als “Geutsche”.
Dit woord bestaat uit twee delen: goed of god en schei of scheide.
Het tweede deel is volkomen duidelijk.
Schei betekende en betekent nog steeds in plaatselijk dialect “grens” of “scheiding”.
Dit woordje vindt men bijvoorbeeld ook terug in “Waterschei”.
Hier is de betekenis wel zeer duidelijk.
Op het grondgebied van Waterschei, loopt immers de scheiding van het stroomgebied van Maas- en Scheldebekken.
Dus: scheiding van het water.
Wat betekent nu het eerste gedeelte “goed, goet of god”.
De meest waarschijnlijke verklaring is wel “domein”.
Godscheide is een grensgebied van Hasselt, en grenst aldaar aan de gemeente Diepenbeek.
Hasselt was Loons gebied. Diepenbeek een betwist Brabants gebied. De oorsprong van deze oude benaming vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in een vroegere grensafpaling.
Dat de betekenis nooit geweest is “Godsheide” of “Heide van God” blijkt wel uit een andere oude plaatsnaam, namelijk “Oude Godsheyder Heyde”. Waarom zou men tweemaal het woord “heide” gebruiken in éénzelfde plaatsnaam.
Omdat de schrijfwijze van de naam van het gehucht Godscheide zelfs in onze tijd nog niet vaststond en men toch om verschillende redenen tot een vaste en officiële schrijfwijze moest komen, had het Schepencollege in zitting van 14 mei 1952 de officiële schrijfwijze “Godscheide” vastgesteld, omdat dit de meest gangbare was en de etymologische betekenis zoveel mogelijk eerbiedigde.
De benaming “Godsheide” hoe mooi dit ook mag klinken, is te verwerpen omdat zij onjuist is en de oorspronkelijke betekenis verminkt wordt.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...