You are here

Description

Godsheide is gelegen in een mooie streek tussen Hasselt, Diepenbeek en Genk. De officiële schrijfwijze was vroeger Godscheide. In het plaatselijk dialect klinkt dat als ‘Geutsche’. Dit woord bestaat uit twee delen: goed of god en schei of scheide. Schei betekent in het plaatselijk dialect “grens” of “scheiding”. Het eerste gedeelte kan dus “goed” of “god” betekenen, maar de meest waarschijnlijke verklaring is wel “domein”.

Godsheide is een grensgebied van Hasselt en grenst aan de gemeente Diepenbeek. Dat de betekenis nooit “heide van God” was, blijkt uit een andere plaatsnaam, namelijk “oude Godsheyder Heyde”. Waarom zou men immers twee maal het woord “heide” gebruiken in een plaatsnaam. 

Godsheide was vroeger niet meer dan een klein gehucht. Het was een langgerekte landbouwnederzetting langs de oude verbindingsweg tussen Hasselt en de Maasvallei. De weinige inwoners beoefenden landbouw en veeteelt om in hun levensonderhoud te voorzien. De gronden boven het noordelijke gebied van de Demer waren heel schraal, terwijl in het zuiden van de Demervallei betere gronden lagen. Met de opkomst van de Hasseltse stokers konden de landbouwers het gebied vruchtbaarder maken. Ze haalden bij de stokers gratis mest uit de stallen om hun gronden te bemesten. In 1825 telde Godsheide 390 inwoners, verdeeld over 72 woningen. 

In de loop der jaren werd Godsheide dankzij nieuwe verkeerswegen zoals de Genkersteenweg, het Albertkanaal en de expresweg groter en belangrijker. De verkeerswegen zorgden er ook voor dat Godsheide sterk versnipperd is. Zo scheidt het Albertkanaal, alleen overbrugd nabij de sluis, de dorpskom van de noordelijke woonzone. Godsheide telt nu een duizendtal inwoners.

Uit: Wandelen in Godsheide (2007)

Referenties

Er werd vastgesteld dat de officiële schrijfwijze van het gehucht GODSCHEIDE, stilaan door de onjuiste...
p. 4 Godsheide, Vossenberg en Wolske Tot het einde van de jaren 1930 was Godsheide een aaneengesloten...
pp. 8-10 STRAATNAMEN Wellicht ontstond het gehucht Godsheide in de twaalfde eeuw. In diezelfde periode...
Godsheide / Oudste gehucht van Hasselt (2002)
Titel: 

Godsheide / Oudste gehucht van Hasselt (2002)

Jaar van uitgave: 
2002
Cover: 
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Hoe moet het nu? Godscheide of Godsheide (1965)
Titel: 

Hoe moet het nu? Godscheide of Godsheide (1965)

Jaar van uitgave: 
1965
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
35 (winternummer)
Pagina's: 
z.p.
Kerken en Kapellen - Parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Godsheide (2010)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Godsheide (2010)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Wandelen in Godsheide (2006)
Titel: 

Wandelen in Godsheide (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...