You are here

Gouverneur Verwilghensingel 32

Description

* 1970: "All-round service en summum van faciliteiten voor klanten / S.M.EIectro-Limburg 32 jaar / Bedrijf ontstond in Limburg en groeide met onze gouw mee / Bijna 32 jaar dag op dag, nadat enkele patroonselectriciens de gedurfde stap hebben gezet naar een maatschappij voor samenaankoop en gezamenlijke afzet, heeft Minister van Verkeer Bertrand gisteren vrijdagnamiddag aan de Gouverneur Verwilghensingel te Hasselt, in aanwezigheid van de Bisschop Coadjutor Mgr. Schreurs van Hasselt, burgemeester Meyers en talloze prominenten uit de geestelijkheid, de magistratuur, administratie, industrie, ekonomie en financie, het nieuw en ultra-modern kompleks van Electro-Limburg plechtig voor geopend verklaard, meteen een nieuwe etappe afbakenend in de opgang van deze bekende groothandel in elektro-apparatuur en -materiaal. (…) de infra-struktuur van Electro-Limburg in volle centrum van de stad in een keurslijf zat, dat uitbreidingsmogelijkheden nihil waren, parkings, los- en laadplaatsen voor de klanten ontoereikend (…). Deze overwegingen lagen aan de basis van de aankoop van een terrein van 53,37 aren in het Hasseltse Industriepark aan de toen nog aan te leggen Gouverneur Verwilghensingel op 27 april 1965. Zij hebben ook geleid tot een zeer nauwgezette voorstudie van het nieuw kompleks, die vanaf september 1967 door Architekt-urbanist L. Van de Vondel, de raad van beheer en de direktie werd gedaan. Zij duurde niet minder dan twee jaar en maakte het objekt uit van zeven voorontwerpen, allen geïnspireerd door de grote zorg voor een perfekte klantenservice, service ook aan de groot-industrie, en de kreatie van een maximum aan faciliteiten voor de klanten. In februari 1969 werd na twee aanbestedingen het werk toegekend aan de Algemene Bouwondernemingen Houben te Houthalen en Cementbedrijven N.V., Waterloosstraat 54 te Brussel. Hoewel de werken pas in juli-augustus 1969 konden starten, kon Electro-Limburg met zijn staf op 7 september j.l. reeds inhuizen. (…)" (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 22-11-2013 (3) Het Belang van Limburg, 21-11-1970, p. 11.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
3-C-328-G
Capakey: 
71323C0328/00G000
Periode of stijl: 
1968
Architect: 
Louis Van de Vondel (Antwerpen 1919-Hasselt 2003)
Opdrachtgever: 
S.M. Electro-Limburg
Aannemer: 
Algemene Bouwondernemingen Houben Houthalen, Cementbedrijven nv Brussel (3)
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1965: S.M. Electro-Limburg Hasselt

Vorige functie(s): 

magazijn / burelen

- 1969: Electro-Limburg - voorheen Minderbroedersstraat 12-14 (3)

Verbouwingen: 

- 1968: bouwen van nieuw magazijn en burelen, in opdracht van S.M. Electro-Limburg Hasselt, naar ontwerp van architect Louis Van de Vondel uit Hasselt

- 1979: uitbreiden van magazijn, in opdracht van S.M. Electro-Limburg Hasselt, naar ontwerp van architect Louis Van de Vondel uit Hasselt

- 1998: inrichten van een schakelstation telecommunicatie, in opdracht van Telenet Operaties nv Mechelen, naar ontwerp van FDA Architecten & Ingenieurs nv Mechelen

- 1998: verbouwen van pand tot magazijn + bureel, in opdracht van Interelectra cvba Hasselt, naar ontwerp van Architectenbureau Delhaise-Baert-Vanheeswyck uit Hasselt

- 2002: plaatsen van een logozuil, in opdracht van Interelectra cvba Hasselt

Algemeen: 

- open bebouwing
- perceelgrootte: 4927 m2

Referenties

50 jaar Electro-Limburg CV. gouden geschenk van durvers (1988)
Titel: 

50 jaar Electro-Limburg CV. gouden geschenk van durvers (1988)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
05/11/1988
Pagina('s): 
43
Electro-Limburg huldigde modern Handelscomplex in Hasselt (1959)
Titel: 

Electro-Limburg huldigde modern Handelscomplex in Hasselt (1959)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/06/1959
Pagina('s): 
6

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...