You are here

Grafkapel pater Valentinus (Minderbroedersstraat 21)

Description

De kapel in neoromaanse stijl met aangepaste schildering, gebouwd in 1925 naast de Minderbroederskerk, bevat de marmeren graftombe met een bronzen Valentinusbeeld. Sinds 11.08.1926 werd het ontgraven lichaam van de Pater hier bijgezet.

Pater Valentinus Paquay, beter gekend als "Het Heilige Paterke" en geboren te Tongeren in 1828 werd minderbroeder in 1849. Na zijn priesterwijding op 10.06.1854 verbleef hij in het klooster te Hasselt, tot 1857. Na een verblijf van een jaar in Tielt kwam hij terug naar Hasselt waar hij stierf op 1.1.1905.

Vele wonderbare genezingen werden aan hem toegeschreven en de talrijke bedevaarders bezoeken ook meestal het museum gelegen achter de kapel.

Uit: Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982), z.p., nr. 5.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 23-10-2010

Fiche

Adres: 
Grafkapel Valentinus Paquay
Minderbroedersstraat 21
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1403-G (complex) / 1-H-1390-V (tuin)
Capakey: 
71022H1403/00G000 (complex) / 71022H1390/00V000 (tuin)
Naam van het gebouw vroeger: 
grafkapel pater Valentinus
Naam van het gebouw nu: 
grafkapel 'Heilig Paterke'
Periode of stijl: 
1925
Architect: 
kanunnik Raymond Lemaire (1878-1954)
Stijl: 
neoromaans
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

1925: minderbroeders

Vorige functie(s): 

grafkapel 'Heilig Paterke'

Huidige functie: 

grafkapel 'Heilig Paterke'

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neoromaans getint gebouw met centrale aanleg op een vierkante plattegrond; bakstenen gebouw op een hardstenen sokkel, voorzien van arduinen banden; tentdak (leien) waaruit een vierkante, bakstenen bovenbouw onder tentdak oprijst. Rondboogvensters. De voorgevel is voorzien van een driehoekig fronton, en een rechthoekig portaal in een geprofileerde arduinen omlijsting. (2)

Beschrijving interieur: 

* In de grafkapel heeft Holemans 'het heilig Paterke', in brons, afgebeeld lang uitgestrekt op de graftombe. Als een gestorvene rust hij in de vrede van de Heer. Hij is gekleed in de sobere franciscaanse pij en hij ligt er met zijn blote voeten en sandalen. In zijn handen houdt hij het kruis en de rozenkrans. Het kruis, de gekruisigde Heer, het centrum van de franciscaanse spiritualiteit; de rozenkrans, de verering van de Moeder Gods.

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Minderbroedersstraat 15-17, 19, 23 en Isabellastraat 21): 4455 m2 + 2257 m2 (tuin)

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...