You are here

Grafkapel pater Valentinus (Minderbroedersstraat 21)

Description

De kapel in neoromaanse stijl met aangepaste schildering, gebouwd in 1925 naast de Minderbroederskerk, bevat de marmeren graftombe met een bronzen Valentinusbeeld. Sinds 11.08.1926 werd het ontgraven lichaam van de Pater hier bijgezet.

Pater Valentinus Paquay, beter gekend als "Het Heilige Paterke" en geboren te Tongeren in 1828 werd minderbroeder in 1849. Na zijn priesterwijding op 10.06.1854 verbleef hij in het klooster te Hasselt, tot 1857. Na een verblijf van een jaar in Tielt kwam hij terug naar Hasselt waar hij stierf op 1.1.1905.

Vele wonderbare genezingen werden aan hem toegeschreven en de talrijke bedevaarders bezoeken ook meestal het museum gelegen achter de kapel.

Uit: Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982), z.p., nr. 5.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 23-10-2010

Fiche

Adres: 
Grafkapel Valentinus Paquay
Minderbroedersstraat 21
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1403-G (complex) / 1-H-1390-V (tuin)
Capakey: 
71022H1403/00G000 (complex) / 71022H1390/00V000 (tuin)
Naam van het gebouw vroeger: 
grafkapel pater Valentinus
Naam van het gebouw nu: 
grafkapel 'Heilig Paterke'
Periode of stijl: 
1925
Architect: 
kanunnik Raymond Lemaire (1878-1954)
Stijl: 
neoromaans
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

1925: minderbroeders

Vorige functie(s): 

grafkapel 'Heilig Paterke'

Huidige functie: 

grafkapel 'Heilig Paterke'

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neoromaans getint gebouw met centrale aanleg op een vierkante plattegrond; bakstenen gebouw op een hardstenen sokkel, voorzien van arduinen banden; tentdak (leien) waaruit een vierkante, bakstenen bovenbouw onder tentdak oprijst. Rondboogvensters. De voorgevel is voorzien van een driehoekig fronton, en een rechthoekig portaal in een geprofileerde arduinen omlijsting. (2)

Beschrijving interieur: 

* In de grafkapel heeft Holemans 'het heilig Paterke', in brons, afgebeeld lang uitgestrekt op de graftombe. Als een gestorvene rust hij in de vrede van de Heer. Hij is gekleed in de sobere franciscaanse pij en hij ligt er met zijn blote voeten en sandalen. In zijn handen houdt hij het kruis en de rozenkrans. Het kruis, de gekruisigde Heer, het centrum van de franciscaanse spiritualiteit; de rozenkrans, de verering van de Moeder Gods.

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Minderbroedersstraat 15-17, 19, 23 en Isabellastraat 21): 4455 m2 + 2257 m2 (tuin)

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...