Description

Het perron werd gebouwd ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad. De stenen zuil van het Luiks perron is ooit in twee stukken gebroken waarna de zuil met een metalen band werd hersteld. In Hasselt en elders dacht men dat zo een band één van de normale versieringen was. Alle perrons in het land van Luik, waar Hasselt zich ook in bevond, waren geïnspireerd op dat van de stad Luik. Het perron vertegenwoordigde de openbare overheid en stond symbool voor de stedelijke vrijheid. Het originele perron stond op de Grote Markt. Dit perron is een herinnering aan het originele.

Het stadhuis werd in 1630 gebouwd als een herenhuis. Het huis werd ook verscheidene keren verbouwd.
De eerste verbouwing vond plaats in 1675. Dat kun je zien aan de inscriptie aan de achterzijde.
In 1779 werd het gebouw door de stad aangekocht om er het nieuwe stadhuis van te maken.
Het gebouw werd in 1780 verbouwd tot stadhuis in laatclassicistische stijl.
Het classicisme ontstond in de 18de eeuw. Het was een vrij korte periode. Ze duurde tot het begin van de 18de eeuw. De classicistische kunst was streng, zonder gevoel. Deze kunst ontstond als een reactie op de overdrijvingen van de laatbarok.
Met de Franse Revolutie van 1789 brak een nieuw tijdperk aan. Men begon anders te denken over de mens en de maatschappij. De 18de eeuw wordt ook de 'eeuw van de Verlichting' genoemd. Het rationalistisch denken beïnvloedt het politiek beleid en plaatste de mens centraal. Die ommekeer in het denken liep samen met de industriële revolutie en de vooruitgang op wetenschappelijk gebied. In de bouwkunst zocht men inspiratie bij Griekse en Romeinse bouwwerken. Aan het stadhuis is dat te zien aan de driehoekige frontons met reliëf.
Men streefde naar helderheid, eenvoud en zuiverheid. Men zocht naar eenvoudige grondvormen zoals kubus en piramide. Een ander kenmerk zijn de gladde wanden zonder of met weinig versiering. Er is ook geen sprake van originaliteit of uitdrukking van gevoelens. Hierdoor wordt het classicisme een eentonige en niet tot het gevoel sprekende stijl. De huidige voorgevel dateert vanuit het begin van de 20ste eeuw.
De volgende verbouwing vond plaats in 1800. Toen was het gebouw zwaar beschadigd door een wervelstorm.
De volgende verbouwing kreeg men er het perron bij. Dat was in 1982.
Aan de achterzijde van het gebouw staat een gedenksteen. Deze staat symbool voor het 750-jarige bestaan van de stad. Op de achtergevel van het stadhuis zie je enkele glas-in-loodramen. In de ramen zijn wapenschilden verwerkt die de 12 ambachten voorstellen. Ze tonen de zegels en de machtige gildes van de stad in de Middeleeuwen. (Aan de bovenzijde de inscriptie 1675). Hier vind je ook het huis van preventie. In 2003 werd de fietsenstalling vernieuwd.

Groenplein
In 2003 werd het Groenplein aangepast. Het plein werd verkeersarm gemaakt en zonder parkeerplaatsen. Het perron werd aangepast met een waterpartij en een rij vlaggenmasten. De bedoeling daarvan was om het voorplein aantrekkelijker te maken. Aan de linkerzijde werd een rij chanticleerbomen aangeplant. Hierdoor ontstond er afstand tussen de woonzone, de school en het plein. Aan de rechterzijde bevindt zich het administratief centrum. De toegang ervan werd voorzien van twee nieuwe trappen.

Raadzaal:
Hier bevindt zich een schilderij 'De overhandiging van het vrijheidscharter door Arnold IV aan Hasselt'.  
De schilder is Godfried Guffens. De betekenis ervan is dat Arnold IV, toen graaf van Loon, de stad een charter aan vrijheden schenkt. Zo kon de stad handel drijven en werd de status als stad bevestigd. Hasselt werd pas in 1165 voor het eerst vernoemd en kreeg in 1232 de stadsrechten. Hasselt was één van de goede steden van het vroegere graafschap Loon. De grenzen van het graafschap Loon vielen ongeveer samen met nu de provincie Limburg.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...