You are here

Description

Deze weg bestond al zeker tijdens de 17de eeuw. Hij loopt parallel met de oudere Overdemerstraat. Mogelijk was het een weg die met gras begroeid was, en daarom aangeduid werd als de Groenweg of Groenstraat. 

De straat werd ook wel Oudestraat genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de straat als naam: Alfons Motmansstraat. Op 18 oktober 1959 besliste het gemeentebestuur de straat zijn aloude naam terug te geven.

* 1947: "Kuringen / 10 Meiviering. — 10 Mei gedenkdag der Duitse overrompeling van ons Vaderland, was wel de gepaste dag om een waardige hulde te brengen aan hen, die voor onze vrijheid hun jonge leven ten beste gaven. Het nieuw gemeentebestuur met als Burgemeester de Heer Renckens achtte het zich als een eer, deze reeds te lang uitgestelde hulde, onlangs te laten doorgaan voor een harer dappere zonen, nam. soldaat Alf. Motmans. Na 'n plechtige lijkdienst om 10 uur ging 'n ingetogen stoet naar 't kerkhof. Na de gebeden aan 't graf, werd een hulde uitgesproken door een leerling der meisjesschool, gebuur van de gesneuvelde. Daarna voerde de Heer Burgemeester 't woord, gaf melding der ontvangen eretekens voor soldaat Alfons Motmans en stelde de betreurde als voorbeeld van de stille plichtsbetrachting en trouwe Vaderlandsliefde. Een afgevaardigde van 't leger bracht 'n eregroet aan de bedroefde vader en spelde in naam van Z.M. de Koning en de overheden van 't Belg. Leger de eretekens voor den zoon op de borst van de waardige vader. Waarlijk een roerend ogenblik en menig traan werd in stilte weggepinkt. De aanwezige leerlingen zongen 't Vaderlands lied als 'n passend slot van deze plechtigheid. Dankbaar zullen we zijne ziel indachtig blijven." (1) - "Kuringen / Dankbetuiging — De familie Motmans-Maris dankt Hr Burgemeester en gemeenteraadsleden, onderwijzend personeel en medeburgers om de blijken van meevoelen hun betoond ter gelegenheid van de plechtige lijkdienst voor hun gesneuvelde zoon en broeder Alfons Motmans." (2) - Alfons Motmans werd geboren in Kuringen op 04-09-1918 en sneuvelde in Aarschot op 10-05-1940.

* 1960: "Kuringen / (...) Nieuwe straatnamen. - 't Gemeentebestuur heeft in een zitting vorig jaar (nvdr: 18-10-1959), besloten vele wegen die tot nu toe officieel geen naam droegen een naam te geven. (...) Bij deze gelegenheid wil het ook de wegen die de jongste tijd een nieuwe naam kregen, maar die vroeger een andere naam droegen, hun oude naam terugschenken, terwille van de heemkundige waarde van die oude naam. (...) De straten die van naam zijn veranderd, worden gevolgd door hun oude naam. De nieuwe straten door één of meer personen die er wonen of soms ook door hun ligging. (…)  Het aanbrengen van de nieuwe straatnaamborden en huisnummers zal in de loop van deze maand geschieden, zodat tegen 1 juli 1960 deze nieuwe regeling zal in voege treden. (…) b) Wijk Over Demer: (...) De Groenstraat (vroeger Alfons Motmansstraat), (...)." (3)

(1) Het Belang van Limburg, 12-05-1947, p. 7.; (2) Het Belang van Limburg, 15-05-1947, p. 8.; (3) Het Belang van Limburg, 01-06-1960, p. 8.

Fiche

Plaats: 
Groenstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Groenweg, Oudestraat, Alfons Motmansstraat (na WOII tot 18-10-1959)
Bemerkingen: 
Kuringen (Sint-Gertrudis)

Referenties

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/06/1960
Pagina('s): 
10
Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/06/1960
Pagina('s): 
8.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...