Guffenslaan - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België (1981)

Description

pp. 349-350

De gevelwanden worden gemarkeerd door een groot aantal monumentale gebouwen, nl. de rijkswachtkazerne, het St.-Jozefscollege, de provinciale kraaminrichting, het Koninklijk Atheneum, de provinciale vroedvrouwenschool, het clarissenklooster, en, voor de aanleg van de Kunstlaan, de thans verdwenen gemeenteschool.

Voorts, op enkele alleenstaande herenhuizen na, reeksen gelijkaardige burgerhuizen: neoclassicistisch getinte enkelen breedhuizen (nr. 22, 24 en 26) rsp. drie, drie en zeven trav. en drie bouwl. onder zadeldaken (mechanische pannen), uit XIX B, met gecementeerde (nr. 26 ook beschilderde) lijstgevels met rechth. muuropeningen, de vensters in geriemde omlijstingen van stuc met sluitstenen (nr. 22 en 24) en balkons met ijzeren hek (dito); enkelhuizen met late Art Nouveau inslag (nr. 44 en 46) uit XX a, o.m. het z.g. huis "De Engelkes" (nr. 34), twee trav.en twee bouwl. onder gebogen zadeldak (kunstleien) met dakkapellen, voorzien van een gecementeerde lijstgevel versierd met sgraffito-panelen; tenslotte twee reeksen (nr. 45, 47, 49 en nr. 98, 100, 102, 104) enkelhuizen in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, uit begin XX, twee trav. en twee tot drie bouwl. onder zadel-en mansardedaken; nr. 98, 102 en 104 zijn voorzien van houten windborden aan de puntvormige gevelverhogingen boven de eerste of de laatste trav. Een opmerkelijk element vormen de twee neoclassicistische getinte burgerhuizen, nr. 29 en 31, resp. drie en twee trav. en twee en een halve bouwl. onder zadeldaken, die voorzien zijn van een voortuintje, afgesloten door een laag muurtje met ijzeren hek.

p. 347

Promenade

Reeks pleinen en brede lanen, die gr. m. het tracé der vroegere stadsomwalling volgen, en werden aangelegd in 1846-1855 (cf. algemene inleiding) n.o.v. de Brusselse architect Spaak; het Leopoldplein werd ontworpen door M. Creten. Deze promenade omvat volgende onderdelen: de Schiervellaan, Guffenslaan, Guldensporenplein, Kolonel Dusartplein, Leopoldplein, Martelarenlaan en Thonissenlaan.

Voorbeeld van geplande stadsaanleg, waarin rijen ruime burgerhuizen in eclectische en neoclassicistische stijl, uit eind XIX en XX a, afwisselen met alleenstaande, monumentale complexen, inspringend t.o.v. de straat, die het straatbeeld domineren: rijkswachtkazerne, St.-Jozefscollege, Provinciale Vroedvrouwenschool, clarissenklooster in de Guffenslaan; Kolonel Dusartkazerne op het Kolonel Dusartplein; Casino op het Leopoldplein; grauwzusterklooster met hospitaalvleugel in de Thonissenlaan.

Deze promenade heeft echter, door het gebruik ervan als verkeersring rond de stad, haar karakter en functie verloren; haar uitzicht (tot in de zestiger jaren volledig beboomd) is erg geschonden door de toenemende, buitenschalige nieuwe bouw, die de tot voor kort vrij homogene gevelwanden doorbreekt.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...