You are here

Missotten, Leopold (1887-?)

Description

Leopold Missotten werd al de eerste dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, na de nederlaag in Loncin, gevangen genomen. Hij zou vier jaar lang verblijven in het krijgsgevangenenkamp in Munster-Lager. Van daaruit stuurde hij talrijke kaarten naar zijn vrouw Lambertine Leclercq (Luik 1890-Hasselt 1967). Daaruit blijkt dat het leven in het kamp nog niet zo kwaad bleek. Ze tonen vermaak zoals muziek en toneel spelen, sport en ontspanning. Toch was de dood nooit veraf: in het kamp was daarvoor een speciale begraafplaats aangelegd. Leopold maakte er veel vrienden, waaronder ook Russen.

Leopold Missotten werd later medestichter van het Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Soldaten van den Oorlog.

De familie bewaart verschillende foto’s, documenten en voorwerpen. Opmerkelijke voorwerpen zijn een aantal Russische medailles, een versierde tabaksdoos en een sigarettenhoudertje waaruit een zeker tekentalent blijkt. Leuk is ook het gegraveerde hartje dat Leopold aan zijn vrouw Lambertine, en misschien zelfs moeder, toestuurde. Of hij die zelf maakte, is niet duidelijk, maar beide dames dragen het kleinood wel op de foto’s die ze naar hem opstuurden.

Weetjes: 

* 1950: “De afdeling Hasselt van het Nationaal Verbond der Invalide en Verminkte Soldaten van de Oorlog bestaat dertig jaren. Dit feit gaf Zondag aanleiding tot 'n geestdriftige viering, waarmede gans de bevolking en verscheidene andere afdelingen van het N. V.I. alsmede het nationaal bestuur aansloten. (…) Aan de heren V. Coppens, Voorzitter; L. Missotten, secretaris en J. Conard, bestuurslid werd de onderscheiding van Ridder in de Kroonorde overhandigd. (…)” (3)

* 1954: “Hoge onderscheiding - Vrijdagochtend greep op de Britse ambassade te Brussel een indrukwekkende plechtigheid plaats. Een dertigtal landgenoten werden er door de Britse militaire luchtvaartattaché, dhr. Parrot in vervanging van de Britse ambassadeur die bedlegerig was, ontvangen en onderscheiden. Tussen deze landgenoten bevond zich onze vroeger stadsgenoot dhr. Sylvain Missotten. Nadat dhr. Parrot lezing had gegeven van de onderscheidingen, brevetten en gelukwensen overhandigde hij de decoraties. M. Sylvain Missotten, die tijdens de bezetting via de Spaanse gevangenissen, er in slaagde Engeland te bereiken en er verbindingsofficier werd bij het tweede Britse leger, mocht de «Kings Medal for Courage in the Cause of Freedom» in ontvangst nemen. M. Sylvain Missotten is de zoon dhr. Leopold Missotten, secretaris van de Hasseltse invalidenafdeling. (…)” (4)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Project ‘Word Erfgoedgeneraal net als ik!’ – verhaal Henri en Cecile Joris – Het Stadsmus: gesprek met Henri en Cécile Joris (2013); (3) Het Belang van Limburg, 16-10-1950, p. 1.; (4) Het Belang van Limburg, 21-02-1954, p. 6.

Fiche

Naam: 
Leopold Missotten
Alias: 
Leopoldus Ludovicus Missotten, Leopold Louis Missotten, Misotten
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
18.04.1887
Datum van overlijden: 
na 1967
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Specifieke kenmerken: 

onderofficier artillerie, krijgsgevangene Munster-Lager (D)

Referenties

Downloads

Overlijdensbericht Lambertine Leclercq (1967)

PDF icon Download (683.58 KB)

echtgenote Leopold Missotten (1887-?)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...