You are here

Paps, Jozef (1921-1964)

Description

"(…) In verband met de moord op Eerwaarde Broeder Paps uit Hasselt kunnen we mededelen dat de vermoorde Broeder de zoon is van de echtelingen Paps Lambert en Timmermans Leonie van de Pietelbeekstraat. De moeder van de broeder overleed reeds in 1937 en de vader van de missiebroeder in 1957. De familie Paps-Timmermans telde acht kinderen, zes jongens en twee meisjes, waarvan Jozef Paps (Broeder Aloysius) geboren werd op 13 februari 1921. De eerste afreis van E.Br. Paps dateert van 1946 en zijn laatste afreis van september 1962. De vermoorde broeder behoorde tot de orde der Priesters van het H. Hart van Lanaken. Het was van de overste van dit klooster dat de familieleden op de hoogte werden gesteld van de dood van Broeder Paps. Het stoffelijk overschot van de vermoorde Broeder werd teruggevonden samen met dit van andere kloosterlingen in een kerk op de linkeroever van de Kongostroom. Zaterdag wordt in de parochiekerk te Rapertingen een plechtig zieledienst opgedragen voor de vermoorde Broeder. (…)."

Uit: Het bloedbad op de linkeroever te Stanleystad / Broeder Paps uit Hasselt tussen vermoorde missionarissen (1964)

Weetjes: 

* 1951: “Rapertingen / Zeer geslaagde Missiedag. — Verleden Zondag, bij gelegenheid van de grote missietentoonstelling, werd het te Rapertingen een dag, die in het teken van de missie stond. In alle missen werd een missiepreek gehouden en een collecte gedaan die 'n mooie som opbracht. Ook werd de missietentoonstelling, ingericht door de Priesters van het H. Hart, waarbij medeparochiaan Broeder Jozef Paps, in Congo werkzaam was, een meevaller. Er was een zeer goede belangstelling en de mensen, die de tentoonstelling bezocht hebben, zullen zich een gedacht kunnen vormen welk een noeste arbeid deze missionarissen in Congo verwezenlijkt hebben. Vooral de kunstvoorwerpen, in de scholen der missionarissen vervaardigd trokken de aandacht van het talrijke publiek. Broeder Jozef Paps, die vijf jaren in het evenaarsgebied werkzaam is geweest zal waarschijnlijk in September a.s. opnieuw afreizen naar Congo. Hij bedankt langs deze weg allen die hun steentje bijdroegen tot het slagen van deze mooie tentoonstelling." (1)

* 1962: “Rapertingen Omhaling — Ter gelegenheid van het 4de vertrek van Br. Jozef Paps naar de missie van Stanleystad (Kongo) zal hij zondag 2 september een rondhaling doen in al de missen.” (2)

* 1970: “(...) Wij hebben in Kisangani, het vroegere — en bloedige — Stanleystad, de Simba's gezien. (…) / Een grafmonument op het kerkhof / Met deze brok geschiedenis in onze herinnering hebben wij Kisangani doorkruist en zijn wij begonnen op de plaats waar de eerste en bloedigste episode een einde heeft genomen, met name op het kerkhof van de blanken op de rechteroever vlakbij de Kongostroom. Daar staat, tussen de palmbomen en het weelderig opgeschoten gras, een grafmonument: een muur met een kruis erop en op deze muur, in zwarte letters, de datum «24 november 1964», de woorden «Hier rusten in de vrede van Kristus» en daaronder 32 namen, van priesters, kloosterzusters en broeders die op die bewuste dag op de linkeroever het leven hebben gelaten. Er staan ook twee namen van Limburgers bij: broeder Henri Vanderbeek van Mechelen a.d. Maas en broeder Jozef Paps van Rapertingen. Voor het monument een met bakstenen afgeboord perkje, en op dat perkje één plant, dat is alles. Buiten de krekels in de hete middagzon hoort men er niets of niemand, het is een indrukwekkende eenzaamheid. (…)” (3)

 

(1) Het Belang van Limburg, 05-06-1951, p. 4.; (2) Het Belang van Limburg, 29-08-1962, p. 8.; (3) Het Belang van Limburg, 19-03-1970, p. 7.

Fiche

Naam: 
Jozef Paps
Alias: 
broeder Aloysius
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
13.02.1921
Plaats van overlijden: 
Kisangani (= Stanleystad)
Datum van overlijden: 
24.11.1964
Beroep: 
missionaris
Specifieke kenmerken: 

vermoord in Congo

Referenties

Het bloedbad op de linkeroever te Stanleystad / Broeder Paps uit Hasselt tussen vermoorde missionarissen (1964)
Titel: 

Het bloedbad op de linkeroever te Stanleystad / Broeder Paps uit Hasselt tussen vermoorde missionarissen (1964)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/12/1964
Pagina('s): 
3
Ontmoetingen in Kongo / 9 - Kisangani, de gemartelde stad / Teruggekeerde Simba's riepen oude herinneringen op (1970)
Titel: 

Ontmoetingen in Kongo / 9 - Kisangani, de gemartelde stad / Teruggekeerde Simba's riepen oude herinneringen op (1970)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
19/03/1970
Pagina('s): 
7

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...