Hasseltse Begrippen

You are here

De oorspronkelijke bewoners noemden hun dorp dikwijls Moos-Herk. In de loop van de jaren zijn meerdere...
In de context van de Virga Jessefeesten hoor je het overal: "De 'rotten' zijn uitgenodigd voor een...
Hasselaren worden wel eens Vinstermikken genoemd. Over de oorsprong van die naam bestaan verschillende...
Op zowat vier kilometer van Hasselt verwijderd, rechts van de Kempische Steenweg , strekt de Kiewitheide...
Men noemt de Hasselaren 'Lekbaarders' omdat ze, twee dagen voor de Blijde Inkomst van de Prins-Bisschop...