Hasseltse verhalen en tradities

You are here

In vele dorpen en steden hier te lande waren van oudsher veilmannen aanwezig bij openbare plechtigheden...
Sint-Niklaas was bisschop van Myra in Klein-Azië. Hij nam deel aan het concilie van Nicea in het jaar...
Toen de spoorweg de 'Faubourg Saint-Germain' doormidden sneed, werden ook de festiviteiten gesplitst. De...
De turngroep Zij en Hij Wimmertingen startte in augustus 1980 op kleine schaal en in openlucht. Het...
De afgeknotte boomstronk op het wapenschild van de gemeente zal wellicht nooit de voorloper geweest zijn...
Blasius was een geneesheer die leefde in Armenië en bisschop van Sebaste werd. Rond het jaar 316 na...
Zoals in alle gemeenten hier te lande groeide ook in Wimmertingen de grote kermis uit de kerkmis, de...
In het midden van de zevende eeuw kwam Gillis (Egidius) vanuit zijn geboortestad Athene zich vestigen in...
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd op het Herbroek kermis gevierd op de tweede zondag van de...
In 1933 werd 'Het Patronaat' het gebouw dat zijn naam verbond aan de 'Runkster Volksfeesten' opgericht...