You are here

Heilig Sacrament van Mirakel

Description

Volgens de overlevering werd op 25 juli 1317 de kapelaan van Lummen in het gehucht Viversel bij Bolderberg bij een stervende ontboden om hem de laatste sacramenten toe te dienen. In de woning van de zieke toegekomen, plaatste de priester het viaticum op een tafeltje en begaf zich intussen naar de ziekenkamer. Inmiddels hadden enkele aanwezigen het deksel van de ciborie gelicht en de hostie met de handen geprofaneerd, waarop deze begon te bloeden.

Na rijp beraad bracht de kapelaan de hostie terug naar de kapel en besliste na overleg met de parochieherder van Lummen om de wonderhostie over te brengen naar de abdij van Herkenrode. Hier zou hij het advies inwinnen van de cisterziënzermonnik Simon van Aulne. Op 1 augustus 1317 trok hij naar de abdij. Tijdens zijn voettocht gebeurden er tal van wonderbare tekenen en bij de aankomst van de hostie in de abdij begon de klok spontaan te luiden.

De miraculeuze hostie bleef tot 1796 in de abdijkerk bewaard, waar zij het voorwerp van verering door talloze pelgrims werd. Tijdens de Franse Beloken Tijd werd ze bij Hasseltse families verborgen gehouden.

Op 24 september 1804 werd ze met passende luister naar de Sint-Quintinuskathedraal van Hasselt overgebracht.

Uit: Verspreide pracht - Het roerende kunstbezit van de abdij (2002), p 34.

* De hostie werd destijds bewaard in de zogenaamde torenmonstrans van Herkenrode. De monstrans maakt nu deel uit van de collectie van Het Stadsmus.

* In 1713 werd een broederschap van het Heilig Sacrament opgericht.

Fiche

Datering: 
25.07.1317
Soort verhaal: 

Referenties

p. 67 Dat de dames van Herkenrode binnen hun klooster het Heilig Sacrament steeds een bijzondere devotie...
Datum: 1804 Beschrijving: In de kooromgang aan de altaarzijde, waar een godslamp brandt, wordt het H...
pp. 65-66 De geschiedenis van het Heilig Sacrament van Herkenrode gaat terug tot 1 augustus 1317. Vanaf...
[...] Van vieringen en congressen Door het Franse revolutionaire regime werd de abdij van Herkenrode...
In de veertiende eeuw belandde het Heilig Sacrament van Mirakel in de abdij van Herkenrode . Twee keer...
300 jaar Sacramentsbroederschap in Het Stadsmus (2013)
Titel: 

300 jaar Sacramentsbroederschap in Het Stadsmus (2013)

Naam tijdschrift: 
Museumnieuws
Volume: 
2 (april, mei, juni)
Pagina's: 
3
De septennio in septennium (2009)
Titel: 

De septennio in septennium (2009)

Ondertitel: 
Zevenjaarlijkse processies in de Maas-Rijnregio
Plaats van uitgave: 
Leuven
Jaar van uitgave: 
2009
Cover: 
Herkenrode 800 jaar (1982)
Titel: 

Herkenrode 800 jaar (1982)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1982
Cover: 
Herkenrode, een wonderbaarlijke redding (2002)
Titel: 

Herkenrode, een wonderbaarlijke redding (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Auteur: 
Caluwaerts, Guido (1936-)
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Het Zevende Jaar (2010)
Titel: 

Het Zevende Jaar (2010)

Ondertitel: 
Processies in de regio Maas-Rijn
Plaats van uitgave: 
Herent
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Het ontstaan en de eerste eeuwen van Herkenrode (12de-14de eeuw) (2002)
Titel: 

Het ontstaan en de eerste eeuwen van Herkenrode (12de-14de eeuw) (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Knielende schapen op de hei waren eerste pelgrims (1995)
Titel: 

Knielende schapen op de hei waren eerste pelgrims (1995)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/07/1995
Kunst in de Kijker - 130 (2004)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 130 (2004)

Ondertitel: 
Affiche van het eerste Nederlandse Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Verspreide pracht / Het roerende kunstbezit van de abdij (2002)
Titel: 

Verspreide pracht / Het roerende kunstbezit van de abdij (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)
Titel: 

Waar men gaat langs Hasseltse wegen .... (1982)

Jaar van uitgave: 
1982

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...