Herkenrodebos - uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Description

pp. 145-146

Dit bos is gelegen op de grens van Kuringen, Kermt en Stevoort. In de negentiende eeuw was de grootgrondbezitter Guillaume Claes, opkoper van de Herkenrodeabdij, ook eigenaar van enkele percelen uit dit bos. Wellicht kocht hij in 1797 het bos aan samen met de overblijvende abdijgoederen.

In de atlas van de eigendommen van Herkenrode, opgesteld tussen 1669 en 1685 in opdracht van Anna Catharina de Lamboy, staat het bos al geregistreerd als abdijbezit. Welk de intenties waren van Claes bij de exploitatie ervan is uit de beschikbare bronnen niet te achterhalen. Mogelijk had hij stookhout nodig voor zijn jeneverstokerij op Herkenrode, mogelijk benutte hij het hout om de nodige herstellingswerken aan de abdijgebouwen te laten uitvoeren, mogelijk verkocht hij het hout aan boeren uit de omgeving. Wel weten we dat de drie zonen van Claes, Adolphe, Ulysse en Louis er met hun werkvolk houtmagazijnen exploiteerden. In 1857 werd Louis er alleen eigenaar van.

Via een schenkingsakte van hun vader Louis Claes kwamen diens kinderen Stefanie, echtgenote van Désiré de Favereau, en Constant in 1859 in het bezit van het groot en het klein Herkenrodebos. Zij stelden een rentmeester aan om het goed te beheren. (...)

p. 148

Een deel van het gebied is nu eigendom van het Vlaamse gewest, die er het beheer over heeft en er de aanleg van een stadsbos plant. De stad Hasselt werkt aan een bestemmingsplan waarbij de hele groene strook tussen Stevoort, Schimpen en Kermt beschermd wordt en grotendeels een groene bestemming zal krijgen.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...