You are here

Hertog Leopoldus (Demerstraat)

Description

Hertog Leopoldus, later omgedoopt tot Luycker Brauwery, behoorde in de 17de eeuw toe aan Gaspart Vannes-Nys en aan Robert Vannes, pastoor te Viversel. Op 12 september 1707 verkochten zij voor 147 gulden jaarlijks het huis, samen met het brouwersgereedschap, aan apotheker Adriaan Menten. Deze liet het in de eerste helft van de 18de eeuw over aan Marie-Kathrien Oppuyns.

Toen het in 1766 de eigendom en woning was van de begijn Aldegonde Van Nitsen, was het volgende pand, De Toebakspyp, erin opgenomen. Deze begijn schonk op 5 december 1766 haar woning aan Guilliam Stappers, maar behield het vruchtgebruik; zij zou er blijven wonen tot aan haar dood. Haar overige goederen en meubelen schonk zij aan Willem Royers, op voorwaarde dat hij onmiddellijk 800 missen voor haar liet celebreren, jaarlijks 800 gulden wegschonk, de begrafeniskosten betaalde en na haar dood zes missen zou laten opdragen. Op 28 juli had zij uit erkentelijkheid haar twee huizen aan haar buurman, oud-burgemeester Gerard Wagemans geschonken, maar een half jaar later kwam ze op dat besluit terug.

Baron (...) de Heusch bewoonde het vóór Hippoliet de Magnée-Tits. (...). Zijn grafsteen ligt tegen de noordgevel van de kapel op het oud kerkhof. De Magnée kocht het huis van Bovy, provinciegriffier van Limburg. Zijn weduwe zette de winkel in ijzerwaren voort tot in november 1919. Toen trok zij zich als rentenierster terug in De Gecroonde Swaen aan de Maastrichterstraat, een pand dat ook haar eigendom was.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 85.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Hertog Leopoldus
Demerstraat (40)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1417-S
Capakey: 
lag op perceel 71022H1417/00S000
Naam van het gebouw vroeger: 
Hertog Leopoldus, Luycker Brauwery
Periode of stijl: 
17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: Gaspart Vannes-Nys & Robert Vannes, pastoor in Viversel - verkopen aan

- 1707: apotheker Adriaan Menten

- 1ste helft 18de eeuw: Marie-Kathrien Oppuyns

- 1766: begijn Aldegonde Van Nitsen - schenkt, maar met behoud vruchtgebruik, aan

- 1766: Willem Stappers

- (?): baron George de Heusch (Donk 1822-Brussel 1902) X Mathilde L'Aigle (Bergen 1833-Hasselt 1901) [beiden begraven Oud Kerkhof, sectie B, graf 27]

- (?): provinciegriffier Joseph Bovy - verkoopt aan

- (?): slotenmaker Pieter Joseph Hippoliet de Magnée (°Hasselt 1851) [begraven Oud Kerkhof, sectie H, graf nr. 44] X Hasselt 1877 Josephina Maria Catharina Lutgardis Tits (°Hasselt 1855); grootouders van Ivan de Magnée; de oudste dochter van het echtpaar de Magnée-Tits, trouwde met edelsmid Jef Esser

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1919: weduwe de Magnée-Tits

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / handelshuis

- ijzerwinkel de Magnée-Tits

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...