You are here

Het Claverblat - 't Claeverblat (Lombaardstraat)

Description

Het Claverblat stond in de Lombaardstraat. We weten niet precies wanneer het huis werd afgebroken (nvdr: in twee fasen, nl. 1966 en 1972). Het was een breed huis met L-vormig aangebouwd achterhuis. De voorgevel was in baksteenmetselwerk gebouwd met natuursteen voor deur- en vensteromlijstingen. Boven de rondbogige poort bevond zich een datumsteen 1665.

De zolderverdieping van het achterhuis toont nog de structuur van een vakwerkgebouw. De leemvlakken waren vervangen door baksteenvullingen. De houten constructie was echter nog goed zichtbaar. De zolderverdieping kraagde uit op moer- en kinderbalken. De uitkragende moerbalken werden door rechtlijnige consoles ondesteund. Op de plaats waar de twee wandplaten van de zolderverdieping elkaar kruisten ziet men nog de steunbalk ('dragon beam') die de puntlast van de hoekstijl van de uitkragende zolderverdieping moest ondersteunen.

Onderaan ziet men nog het pengat waarin een console thuis hoorde om de 'dragon beam' te ondersteunen. Let op de sluitgevel; een tussengebint met flieringen op stijlen geflankeerd door neerwaartse schoren. De datumsteen 1665 dateert de vernieuwing van de straatgevel. De vakwerkstructuur is ongetwijfeld ouder. Een absolute datum kennen we niet. Op basis van stijlvergelijking is een datering in de eerste helft van de zestiende eeuw aanvaardbaar.

Uit: Hasselt, een parel van historische vakwerkbouw (2004), p. 9.

* 1972: "Stadsbestuur gaat ijveren om funktioneel bewaren van historische gebouwen / Het huis in de Lombaardstraat, waar wijlen monseigneur Broekx tot aan zijn dood woonde, zal weldra verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe uitbreiding van het instituut van de zusters Ursulinen. Het prachtige huis beter gekend als «'t Claeverblat» zal echter niet van het Hasselts gebouwenpatrimonium worden geschrapt. Het wordt minuskuul a.h.w. gedemonteerd en later weer terug opgebouwd aan de Guido Gezellestraat in de tuin van het eveneens historische gebouw «De Geloes» genaamd of beter gekend als de Stedelijke Tekenakademie. «'t Claeverblat» zal meer dan waarschijnlijk worden ingericht als een muzeum voor de oudste Hasseltse industrie: het jenever stoken. De stedelijke tekenakademie zal eveneens worden gerestaureerd en men denkt er ernstig aan in dit waardevolle gebouw het Hasselts stadsmuzeum onder te brengen. Dit zou dan een eerste konkrete realisatie zijn van de nieuwe beleidsvorm die door het stadsbestuur wordt gevoerd waar het erop aankomt het kunstpatrimonium van Hasselt te bewaren. (…)" (2) Deze plannen werden niet alle uitgevoerd. Het zgn. pand 'De Geloes' werd gerestaureerd en het stadsmuseum vond er onderdak. Van 't Claeverblat is enkel de datumsteen nog bewaard. Deze bevindt zich ook in het het stadsmuseum.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) 't Claeverblat te Hasselt wordt muzeum van jeneverstokerijen (1972); (3) Hasselt intra muros (1989), p. 236.; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 17-04-2013; (5) Oog in Oog (2003), pp. 184-187

Fiche

Adres: 
Het Claverblat - 't Claeverblat
Lombaardstraat (11)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1247-R
Capakey: 
lag op perceel 71022H1247/00R000
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Claverblat, 't Claeverblat
Periode of stijl: 
1ste helft 16de eeuw - 1665 (gevelsteen)
Stijl: 
vakwerkbouw, Maaslandse renaissance
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1590: Philip Gielkens

- 1600: Dionijs Goetsbloets

- (?): Anna Eldermans - via erfenis naar

- 1606: Armentafel - verkoopt aan

- (?): stadsbestuur - verhuurt aan

- 1614-1620: Dionysius Goetsbloets

- 1620-1626: Joannes Massin

- 1626-1642: Frans Depré, meester-schaliedekker

- 1642: Frans Depré, meester-schaliedekker

- (?): dochters voorgaande - verkopen aan

- 1664: Balthasar Voskens (Vossius), oud-burgemeester en twaalfman, en later zijn weduwe Mechtilde van Elsrack - verkoopt aan

- 1715: Hendrik-Frans van Henis (Tongeren 1675-Hasselt 1750) X 1709 Jacobina de Gellick (+Hasselt 1734) - via erfenis naar

- 1750: Hendrik-Gillis van Henis (Hasselt 1712-1779), zoon voorgaande, X As 1743 Maria-Agnes van Ertryck (+Hasselt 1794) - via erfenis naar

- 1794: Hendrik-Jan van Henis (Hasselt 1749-1819), zoon voorgaande, X Hasselt 1789 Maria-Catharina Briers (+Hasselt 1811) - via erfenis naar

- 1819: Geraldine Henriette van Henis (Hasselt 1791-1871), enige dochter voorgaande, X Lummen 1819 Henri François de Zerezo de Tejada (°Lummen 1792) - via erfenis naar

- (?): familie van Willigen

- 3de kwart 19de eeuw: Michiel Ory

- (?): landbouwer Frans Vanstraelen

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- stokersfamilie Fryns, die haar fabricatiemerk 'Het Klaverblad' ontleende aan de huisbenaming; de weduwe Fryns was begin 20ste eeuw eigenares, het pand werd bewoond door haar schoonzoon Nikolaas Lodewijk Bréguy (3)

- Pieter Jan Broekx (+1968) (2)

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

- afgebroken in twee fasen omstreeks 1966 en 1972, voor de uitbreiding van de ursulinenschool aan het Groenplein

Verbouwingen: 

- 1664: heropbouw door Balthasar Vossius (cf. sluitsteen 1665)

- 1966: uitbreiding van technische school (Lombaardstraat), in opdracht van Zusters Ursulinen Hasselt, naar ontwerp van architect Mathieu Driessen (As)

- 1973: bouwen van klaslokaal, in opdracht van Zusters Ursulinen vzw Hasselt, naar ontwerp van architect Mathieu Driessen (As)

Referenties

p. 236 Het Groot Claverblat Het Groot Claverblat , of kortweg Het Claverblat , was een zeer oud huis met...
Hasselt maakt een verjongingskuur mede. Intensieve woningbouw, modernisering van handelsinstallaties,...
't Claeverblat te Hasselt wordt muzeum van jeneverstokerijen (1972)
Titel: 

't Claeverblat te Hasselt wordt muzeum van jeneverstokerijen (1972)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
31/05/1972
Pagina('s): 
7
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt, een parel van historische vakwerkbouw (2005)
Titel: 

Hasselt, een parel van historische vakwerkbouw (2005)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2005
Cover: 
Het Klaverblad (1966)
Titel: 

Het Klaverblad (1966)

Jaar van uitgave: 
1966
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
40 (maart-april)
Pagina's: 
z.p.
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...