You are here

Het Gulden Hooft (Demerstraat)

Description

Dit pand werd in 1559 bewoond door de bierbrouwer Joannes Van Elsrack, die met Aert Van Elsrack uit Het Hemelryck meester was van het brouwersambacht. Andere telgen uit deze aanzienlijke familie waren lakenfabrikanten.

Een halve eeuw later woonde er de muziekliefhebber en bierbrouwer Herman Van der Ryst-Vuskens. Het werd de eigendom van lakenhandelaar Nikolaas Bolgry, die het in 1675 voor 190 gulden jaarlijks aan Jan Van den Hoeve verkocht. In 1700 had Richard Jaupen er een brouwerij in geïnstalleerd. Op 23 maart 1754 werd Het Gulden Hooft door zijn dochter Agnes, weduwe van Mathias Vaets, voor 1420 gulden en 41 gulden rente aan Ferdinand Hoelen verkocht. Daarna werd Livinus Vandersmissen er de nieuwe eigenaar van. Vervolgens kwam het huis in handen van chirurgijn Joannes Van Brabant. De erven van Van Brabant verhuurden het op 16 december 1789 aan drukker en tabakshandelaar Nikolaas Van Gulpen.

Tot 1919 was het de eigendom en woning van Emiel de Borman-Groven. In dat jaar werd het samen met De Kempische Hoeywagen en met het huis Boussu aan de Minderbroedersstraat, verkocht aan de meubelmaker Willems.

Thans staat er in een moderne vormgeving de Galerij Willems.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 83.

* 1926: "De Hasseltsche Uitstellingsprijskamp / Prachtige Etalages - Een waar succes / (…) En nu is daar links het flinke magazijn van L. Willems en Zoon. Een dressoir waarin kunstig een licht is aangebracht, een heerlijk ingelegde tafel, in 't kort een eetkamerameublement om jaloersch op te zijn. Daar naast een slaapkamer die U zoudt moeten zien om er over te kunnen oordeelen. En dan de gordijnen! Hier zijn gordijnen uitgestald die een ware weelde zouden zijn in Uw huis, gordijnen van zoo een superieure kwaliteit en van zoo beschaafd dessin, dat we de firma met die keuze geluk moeten wenschen. Laat ons nu niet meer over de kanten gordijnen, over de dekens en honderd andere artikels gaan spreken, laat ons volstaan met te zeggen, dat de expositie daar links in de Demerstraat de firma Willems alle eer aandoet!" (2)

* 1956: "Hasselt / Handelshuizen te huur / Demerstraat, 26 : winkel van 6 m. br. x 13 m. diepte + appartement 8 pl. / Demerstraat, 28: winkel van 11 m. br. x 32 m. diepte + 12 plaatsen. Inrijpoort langs andere straat. Werkhuis 6,40 m. x 28 m." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 01-01-1926, p. 5.; (3) Het Belang van Limburg, 07-12-1935, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 05-03-1937, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 22-09-1956, p. 15.; (6) Het Belang van Limburg, 19-09-1960, p. 5.

Fiche

Adres: 
Het Gulden Hooft
Demerstraat (28)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op 1-H-1278-E
Capakey: 
lag op 71022H1278/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Gulden Hooft
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1959) (6)
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1559: brouwer Jan Van Elsrack

- ca. 1600: zangmeester en brouwer Herman Van der Ryst-Vuskens

- (?): lakenhandelaar Nikolaas Bolgry - verkoopt aan

- 1675: Jan Van den Hoeve

- 1700: brouwer Richard en Agnes Jaupen-van den Hove

- 1715: weduwe en kinderen voorgaande

- tot 1754: Maria Jaupen-Vaets verkoopt aan

- 1754: Ferdinand Hoelen

- (?): Livinus Vandersmissen

- (?): Joannes Van Brabant

- (?): erfgenamen voorgaande - verhuren aan

- 1789: drukker en tabakshandelaar Nikolaas Van Gulpen 

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1919: Emiel de Borman-Groven - verkoopt aan

- 1919: meubelmaker Louis (Maria Christianus Ludovicus) Willems (Hasselt 1860-1926) X Hasselt 1887 Maria Barbara Augustina Theunissen (°Hasselt 1866), dochter van bakker Arnoldus Petrus Augustinus (°Hasselt 1840) en van Catharina Jospehina Wagemans (Kortessem 1837-Hasselt 1881)

- (1926): meubelmaker Paul Willems, zoon voorgaande, X Hasselt 1922 Laure Lavigne

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 16de-18de eeuw: brouwerij

- einde 18de eeuw: drukkerij

- 1919-1956: Meubelmakerij Louis Willems & Zoon; Meubelmakerij Paul Willems-Lavigne, Meubelfabriek Paul Willems (2, 3, 4, 5) + Demerstraat 26 (adv.)

Huidige functie: 

gesloopt (1959) voor nieuwbouw Demerstraat 28 - Minderbroedersstraat 6-8

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt kreeg ultramoderne Galerie Willems (1960)
Titel: 

Hasselt kreeg ultramoderne Galerie Willems (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
19/09/1960
Pagina('s): 
5
Register(s) Burgerlijke Stand (Stadsarchief Hasselt)
Titel: 

Register(s) Burgerlijke Stand (Stadsarchief Hasselt)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Downloads

Overlijdensbericht Laure Lavigne (1988)

PDF icon Download (39.53 KB)

Overlijdensbericht Paul Willems (1961)

PDF icon Download (36.11 KB)

echtg. van Laure Lavigne (Vechmaal 1901-Hasselt 1988)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...