You are here

Het Kompke (Koning Albertstraat)

Description

Het Brandewyns Compke, ook Het Compke geheten, was in de 16de eeuw een stokerij die naast de brouwerij van de familie Duyfkens lag. Aanvankelijk behoorde het toe aan Jan Clerckx, daarna aan Jacob Gilis en Geert Wysenrardts. Het brouwersambacht had tot in 1775 een rente van 1 gulden 16 of 12 pond hessels op het pand.

In de eerste helft van de 18de eeuw werd de brouwerij uitgebaat door schout Joês Landsteen, die ze op 25 mei 1753 overdroeg aan priester Arnold Peuskens, als vertegenwoordiger van de Liebich-de Jonghe. Op 10 maart 1761 werd het huis door Petrus Hennet aan schepen J. Minten verkocht.

In de 19de eeuw werd het de eigendom van Henricus Roggen, wiens erfgenamen het publiek verkochten. Weldra werd het omgebouwd tot een burgerhotel met herberg en afspanning. Ulric Geuns kocht het en kwam er zelf in wonen. Na hem verbleven er Lodewijk Grauls en zijn zoon Petrus (nvdr: lid van de Garde Civique), die tuinbouwarchitect was.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 143.

* Het Kompke was het ouderlijk huis van doctor Jan Grauls. (2)

* Van november 1914 tot maart 1915 kwam Oskar von Hindenburg er over de vloer en voorspelde er het einde van de oorlog. (6)

* 1935: "Handelshuis te huren, gelegen Oude Varkensmarkt nr. 9 Hasselt. - Gansch nieuw, dienstig voor allen handel. - Zich wenden tot Mr. Grauls, Nieuwstraat 21, Hasselt." (5)

* 1937: "Ministerie van Landbouw / Tuinbouwdienst / Er wordt de belanghebbenden ter kennis gebracht, dat de Rijkstuinbouwconsulent voor Limburg, Mr L. Joosens, kosteloos en mondeling te raadplegen is, voor al wat den tuinbouw betreft op de hierna vermelde plaatsen: Te Hasselt den 1 en 3 Vrijdag der maand van 9,30 tot 10,30 uur ten huize van Mr. Grauls, tuinbouwleeraar, Nieuwstraat, 21. (...)" (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) In Memoriam Dr. Jan Grauls (1960); (3) Het Belang van Limburg, 11-03-1934, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 18-03-1936, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 26-01-1935, p. 8.; (6) Het Belang van Limburg, 23-11-1958, p. 5.; (7) Het Belang van Limburg, 18-06-1937, p. 2.; (8) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Het Kompke / In 't Kompken
Koning Albertstraat (21)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op 1-H-891-D
Capakey: 
lag op 71022H0891/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Brandewyns Compke, Het Compke, Het Kompke
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw: Jan Clerckx

- (?): Jacob Gilis

- (?): Geert Wysenrardts

- 1ste helft 18de eeuw: schout Jan Landsteen

- 1753: de Liebich-de Jonghe

- (?): Peter Hennet

- 1761: schepen J. Minten

- 19de eeuw: Hendrik Roggen

- (?): Ulric Geuns

- 1897: landbouwer, hotelhouder Louis Grauls (°Hasselt 1840) X Hasselt 1875 Catharina Smeets (Hasselt 1845-1936), + negen kinderen, o.m. bakker Joseph, Pierre en Jan

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- landbouwer, hotelhouder Louis Grauls (°Hasselt 1840) X Hasselt 1875 Catharina Smeets (Hasselt 1845-1936), + negen kinderen, o.m. bakker Joseph, Pierre en Jan

- tot 1958: gewezen garde civique, tuinarchitect en leraar Pierre Grauls (+1975), zoon voorgaande

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- jeneverstokerij

- brouwerij

- hotel / herberg / afspanning

- (1934)-1958: zaadhandel In 't Komken (Pierre Grauls) (3, 4)

Huidige functie: 

gesloopt (1958) (2) - Koning Albertstraat 21

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
In Memoriam Dr. Jan Grauls (1960)
Titel: 

In Memoriam Dr. Jan Grauls (1960)

Jaar van uitgave: 
1960
Naam tijdschrift: 
De Tijdspiegel
Volume: 
4
Pagina's: 
78-88
Bewogen Dagen van een Hasseltse Afspanning herleven... / Oskar von Hindenburg schreef zijn Testament op het Behang van 't Kompke te Hasselt (1958)
Titel: 

Bewogen Dagen van een Hasseltse Afspanning herleven... / Oskar von Hindenburg schreef zijn Testament op het Behang van 't Kompke te Hasselt (1958)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
23/11/1958
Pagina('s): 
5
Dat was de Garde Civique (24) / Zo vluchtten de eerste Uhlanen als Hinden (1954)
Titel: 

Dat was de Garde Civique (24) / Zo vluchtten de eerste Uhlanen als Hinden (1954)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
31/10/1954
Pagina('s): 
5
Downloads

Overlijdensbericht Catharina Smeets (1936)

PDF icon Download (779.69 KB)

Overlijdensbericht Pierre Grauls (1975)

PDF icon Download (768.9 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...