You are here

Het Land van Belofte (Demerstraat)

Description

Dit huis behoorde in de 16de en de 17de eeuw toe aan de adellijke familie van Cortenbach. In het midden van de 16de eeuw was jonker Gerrit van Cortenbach-Typots (nvdr: burgemeester in 1547-1548) eigenaar en bewoner van De Valck aan de Maastrichterstraat, eigenaar van dit hoekhuis en van nog andere huizen in de stad. Van deze familie ging het over naar de welstellende familie Vossius.

Stadsschepen Gaspart Vossius verkocht het pand op 14 oktober 1763 voor 1200 gulden en lasten aan Gisbertus Grosemans. Arnold Mellemans kocht het op 13 september 1768 en liet het in 1786 over aan de weduwe van Gillis Millen.

Enkele jaren later hield Joannes Tits, die in 1807 (nvdr: 1806) te Hasselt geboren was, er een broodbakkerij. Hij verving de lemen constructie in 1855 door steen. Toen de wederopbouw reeds gedeeltelijk was voltooid, bleken ingevolge een verbodsbepaling van het stadsbestuur de voor- en zijgevel te ver vooruit te springen. Op 29 april 1855 werd Tits veroordeeld tot een boete van 20 gulden en tot de afbraak van de nieuwbouw.

Het uitsteekbeeld van Het Land van Belofte stelde twee Israëlieten voor die aan een stok een reuzendruiventros tilden, die zij uit het Beloofde Land meevoerden. Tits stond het uithangbord aan het (nvdr: voormalige) stadsmuseum af, maar jammer genoeg kwam het later in Brussel terecht.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 84.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Het Land van Belofte
Demerstraat (34)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1413-K
Capakey: 
lag op perceel 71022H1413/00K000
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Land van Belofte
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1855)
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de-17de eeuw: familie van Cortenbach, w.o. burgemeester Gerrit van Cortenbach-Typots

- 17de-18de eeuw: familie Vossius, w.o. Gaspar Vossius - verkoopt aan

- 1763: Gisbert Grosemans - verkoopt aan

- 1768: Arnold Mellemans - verkoopt aan

- 1786: weduwe Gillis Millen

- 1ste helft-midden 19de eeuw: broodbakker Joannes Guilielmus Quintinus Tits (Hasselt 1807-1880) X Hasselt 1855 modewerkster Joanna Aldegondis Vanvinckenroye (Hasselt 1818-1889)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 1ste helft-midden 19de eeuw: broodbakkerij Tits

Huidige functie: 

gesloopt (1855) - nieuwbouw Demerstraat 34

Verbouwingen: 

- 1855: bakker Joannes Tits vervangt de lemen constructie van het pand door steen; werd beboet met als gevolg de afbraak van het pand

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...