You are here

Het Swert Cruys (Hemelrijk)

Description

Het Swert Cruys, ook wel Eysere Cruys, Groot en Kleyn Cruys genoemd lag tussen De Pluym en Het Gulden Hert. De gichtregisters van de 18de eeuw situeren het tegenover de Pastorye in die persoenstraet, wat een duidelijk aanwijzing is dat het huis aan het huidige Hemelrijk lag, waar toen de tweede helft van de huidige Persoonstraat verderliep. (uit: Hasselt intra muros (1989), p. 264)

Het Swert Cruys, ook wel Eysere Cruys genoemd, was het hoekhuis (nvdr: met de Persoonstraat). Het was in 1700 de eigendom van Christiaan Van Manshoven. Jan Meeckers werd er de volgende eigenaar van. Die verkocht het op 23 februari 1750 aan Antoon Mulders. Diens zoon Francis en dochter Maria, echtgenote Dionijs Gubbelmans, erfden het in 1790. Zij verkochten het op 9 januari 1794 voor 355 gulden aan Michiel Dryvers.

Op 12 oktober 1875 werden de twee woningen (Het Gulden Hert en Het Swert Cruys), met een huisje aan de Persoonstraat, dat naast de woning van Nanson lag, door kapitein Block te koop gesteld. De woningen werden door de blauwzusters (zusters van de Kindsheid Jesu) aangekocht. Het huis van Nanson, dat tegen de kerk was aangebouwd kwam bij die verkoop nog niet in hun bezit.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 332.

Fiche

Adres: 
Het Swert Cruys
Hemelrijk (29)
Persoonstraat
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Swert Cruys, Eysere Cruys, Groot en Kleyn Cruys
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1875)
Periode of stijl: 
einde 17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1700: Christiaan van Manshoven

- (?): Jan Meeckers - verkoopt aan

- 1750: Antoon Mulders - via erfenis naar

- 1790: Francis en Dionijs en Maria Gubbelmans-Mulders, kinderen voorgaande - verkopen aan

- 1794: Michiel Dryvers

- (?): kapitein Block - verkoopt aan

- 1875: blauwzusters (= zusters Kindsheid Jesu)

Algemeen: 

hoekpand

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...