You are here

Het Verxken (Aldestraat 10-12)

Description

Het Verxken of Wilt Vercken was in de 17de eeuw de eigendom van priester Egidius Drossarten. Van Drossarten ging het over naar Cornelis. Helena Cornelis verkocht het op 12 februari 1717 voor 500 gulden aan Marie-Kathrien Naus.

Bij de dood van deze laatste ging het door erfenis over naar Marten Theunis, die het op 2 april 1762 aan de begijn Marie-Kathrien Iven verkocht.

Nikolaas Janssen en Mathijs Huben-Ruteneers erfden het; de eerstgenoemde kocht op 1 juni 1769 voor 1000 gulden het deel van de tweede af. De koper woonde in De Gulden Poort

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 225.

Nr. 10

* 1938: "St. not. Hage-Goetsbloets, Hasselt / Openbare Verkoop van een Schoon en Welgelegen Handelshuis te Hasselt / Maandag 12 September 1938 om 2 uren namiddag ten herberge genaamd Café du Palais te Hasselt, Havermarkt zal de notaris Hage-Goetsbloets ten meestbiedende verkoopen: / Stad Hasselt. / Een schoon en goed gelegen handelshuis met toebehoorten, groot samen 2 aren 04 ca, gelegen Aldestraat 10, sectie H. nummer 1095E des kadasters, palende de HH. Nolens, Kolb (nvdr: nr. 12), Theunis en Cools. / Dit huis heeft schoone kelders, op het gelijkvloers groote winkel-zitplaats. eetplaats, keuken, achterkeuken en koer, op het eerste verdiep vier kamers. / Daarenboven heeft het huis een bizonderen uitgang. Het is voorzien van gas, water en elektriciteit. / Inzetprijs 170.000 fr. / Bewoond door Mr. Vanreppelen. / Aan te slaan den 1 Maart 1939. (...)." (5)

* In 1948 had de Spiegelfabriek Leroi, gevestigd in de Gasthuisstraat nr. 6, er een toonzaal. (12); verhuist naar Badderijstraat 16. (13)

* 1976: "Banketbakker gevraagd / Patisserie St.-Antoine Aldestraat 10 / Hasselt / Aanmelden na 17 u." (6)

* 1983: "Meisje op leercontract v winkel. Z.w. alle werkd. na 17 u Pat. Giots. Aldestraat 10, Hasselt. Tel. 011-22.19.38." (7)

* 1995: "Patisserie Antoine vraagt part-time winkelhulp min. 18jr. max. 21jr. z. pers. aanb. vrijdag 10/3 of zaterdag 11/3 van 19u tot 20u Aldestraat 10, Hasselt." (8)

Nr. 12.

* 1936: "Overlijden - We vernemen het overlijden van mijnheer Lambrecht Oben, rustend onder-bureeloverste aan het Provinciaal Bestuur, geboren te Hasselt den 17 September 1868 en aldaar godvruchtig in den Heer overleden den 25 April 1936, voorzien van de laatste H. Sakramenten der stervenden. De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de parochiale kerk van St. Quintinus te Hasselt op Woensdag 29 April 1936 te half tien. Vergadering ten Sterfhuize, Aldestraat 12 te 9 uur." (16)

* 1951: "Vrijdagavond werden te Hasselt, tijdens een flinke variétéavond in de zaal Casino, de prijzen uitgereikt van de hofprijskamp en gevelversiering, die in gericht werden door de Koninklijke Hofbouwmaatschappij, in samenwerking met het stadsbestuur. (…) / Gevelprijskamp. / C. – Handelshuizen / (…) 5) (…) Vanstraelen G., Aldestraat 12. (...)" (17)

* 1953: "O.T.N goed gekalandeerde beenhouwerij, met materiaal. Beste ligging. Bevrag. Aldestraat 12, Hasselt." (18)

* 1955: "Vraagt leerjongen vr beenhouwerij Aldestraat 12 Hasselt." (19)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 29-09-2010; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 07-01-2014; (4) Hasselt toen en nu (1985), p. 32.; (5) Het Belang van Limburg, 27-08-1938, p. 10.; (6) Het Belang van Limburg, 26-06-1976, p. 22.; (7) Het Belang van Limburg, 13-09-1983, p. 25.; (8) Het Belang van Limburg, 08-03-1995, p. 29.; (9) Het Belang van Limburg, 08-08-1948, p. 9.; (10) Het Belang van Limburg, 12-09-1964, p. 10.; (11) Het Belang van Limburg, 11-09-1971, p. 22.; (12) Het Belang van Limburg, 06-08-1948, p. 5.; (13) HASselts Erfgoed Lexikon = HASEL.be - geraadpleegd op 31-01-2014; (14) Hasselt intra muros (1989), p. 226.; (15) Stamboom Nicolaï-Kolb - geraadpleegd op 09-10-2012; (16) Het Belang van Limburg, 28-04-1936, p. 2.; (17) Het Belang van Limburg, 04-02-1951, p. 5.; (18) Het Belang van Limburg, 05-09-1953, p. 10.; (19) Het Belang van Limburg, 08-01-1955, p. 10.; (20) Het Belang van Limburg, 15-09-1979, p. 21.; (21) Het Belang van Limburg, 14-08-1992, p. 8.; (22) Het Belang van Limburg, 23-01-1996, p. 1.; (23) Het Belang van Limburg, 16-08-1997, p. 42.

Fiche

Adres: 
Het Verxken
Aldestraat 10-12
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1096-K (nr. 10) / 1-H-1096-H (nr. 12)
Capakey: 
71022H1096/00K000 (nr. 10) / 71022H1096/00H000 (nr. 12)
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Verxken, Het Wilt Vercken
Naam van het gebouw nu: 
Het Verxken
Periode of stijl: 
2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: priester Egidius Drossarten

- (?): Cornelis

- (?): Helena Cornelis - verkoopt aan

- 1717: Marie-Kathrien Naus - via erfenis naar

- (?): Marten Theunis - verkoopt aan

- 1762: Marie-Kathrien Iven - via erfenis naar

- (?): Nikolaas Janssen en Mathijs Huben-Ruteneers

- 1769: voornoemde Nikolaas Janssen

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

Nr. 10.

- beenhouwer G. Hoex (4, 14)

- (1938): beenhouwer(?) Vanreppelen (5)

- (1948): Jean & Arthur Leroi (9)

- (1964): bakker (X?)

- 1973-(?): banketbakker Giots (4)

Nr. 12.

- leder- en schoenhandelaar Ernest Kolb (Hasselt 1877-1958) X 1908 Hortensia Oben (Hasselt 1870-1941) (4, 14); onderbureeloverste provinciebestuur Lambrecht Oben (Hasselt 1868-1936) (16), broer van Hortensia Oben

- (1951): schoenhandelaar (?) G. Vanstraelen (17)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

Nr. 10.

- beenhouwerij G. Hoex (4)

- (1948): tentoonstellingszaal Spiegelfabriek en Glashandel J. & A. Leroi (9)

- 1964-1972: Bakkerij Antoine (10) / Patisserie St.-Antonius (11)

- 1973: Patisserie Tea-Room Giots (4) - voorheen Grote Markt 17

- tot 1995: Patisserie St.-Antoine / Patisserie Antoine (6, 7, 8)

Nr. 12.

- winkel Ernest Kolb (4)

- (1951): beenhouwerij (17, 18, 19)

- 1963-1985(?): gevoegd bij Voeding Quetin, Aldestraat 14 (20)

- 08-1992: schoenen Passerella (21, 22)

Nrs. 10 + 12.

- 1997: schoenen Jumbolino (23)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2014: Lutex Boutique Dames

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "Het Verxken" of "Het Wilt Vercken". Neoclassicistisch getint breedhuis, zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit XIX B. Bakstenen gebouw met lijstgevel, met gewijzigde benedenverdieping. Rechthoekige vensters met hardstenen lateien en lekdrempels; nr. 10 heeft een houten winkelpui (begin XX) op hardstenen sokkel, met verdiepte, centrale ingang. (2)

Verbouwingen: 

Nrs. 10 + 12.

- 1996: verbouwen van handelspand, in opdracht van Aldes nv Hasselt, naar ontwerp van architect Bart Lens (Hasselt)

Nr. 12.

- 1985: veranderen van winkelpui

- 1992: verbouwen handelspand, in opdracht van Aldes nv Hasselt, naar ontwerp van Studiebureel Verhulst Th. & Partners (Hasselt)

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 204 m2 (nr. 10) + 120 m2 (nr. 12)

- oud kadasternummer: 1-H-1095-E (nr. 10)

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Voeding Quetin heeft nu nieuwe specialiteitenzaak (1979)
Titel: 

Voeding Quetin heeft nu nieuwe specialiteitenzaak (1979)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/09/1979
Pagina('s): 
21
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Jean Leroi (1993)

PDF icon Download (79.93 KB)

Overlijdensberichten Arthur Leroi (1998)

PDF icon Download (98.92 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...