You are here

Heynen, Karel (1894-1918)

Description

Carolus Guilielmus Heynen werd geboren in 1894 in Hoeselt als enige zoon van timmerman Jacobus (°Bilzen 1870) en van Maria Fidlers (°Hoeselt 1869).

In 1914 werd Karel, die bij de spoorwegen werkte, als soldaat-milicien opgeroepen voor zijn verplichte militaire dienst bij het 17de Linieregiment. De lichting 1914 werd, zoals gebruikelijk pas, op 15 september 1914 onder de wapens geroepen en was dus niet bruikbaar in augustus. Na haar opleiding zou ze pas vanaf januari 1915 aan het front verschijnen. Zes dagen voor de Wapenstilstand werd Karel met verwondingen opgenomen in het hospitaal La Charité in Brugge. Op 30 november 1918 overleed hij om 9 uur. Hij werd begraven in Brugge en kreeg later zijn definitieve rustplaats op de militaire begraafplaats in Steenbrugge, een onderdeel van de stedelijke begraafplaats Brugge.

Weetjes: 

* Begraven Brugge; herbegraven Steenbrugge (Assebroek / Brugge), Kleine Kerkhofstraat, stedelijke begraafplaats, militair ereperk, graf nr. 374; vermelding van naam Gedenkplaat slachtoffers Eerste Wereldoorlog (Station Hasselt); vermelding van naam Oorlogsmonument Hoeselt

* 1953: “Hoeselt / (…) Kon. Harmonie “St. Cecilia” (…) Maandagavond om 8u.30, Is ’t andermaal vergadering aan de gildezaal en dat om een serenade te gaan brengen aan de jubilarissen van een diamanten bruiloft, namelijk Jacobus Heynen-Fidlers. (…)” (1) – “Diamanten bruiloft te Hoeselt / Jacobus Heynen en Maria Fidlers aan de eer / (…) De jubilarissen lieten zich in de echt verbinden op 5 Juli 1893 en dat, na slechts tweemaal te zijn voorgeroepen in de kerk, omdat Z.E.H. Pastoor Paul Kerkhofs, pas te Hoeselt, het eenmaal vergeten had., Koob was werkzaaam bij de timmerlieden tot het jaar 1904 en dan trok hij naar de koolmijn Espérance te Luik. Wie zich nu inbeeldt dat zo'n traject met een luxewagen werd afgelegd, trekt precies wel aan het kortste eind: te voet asjeblieft! Van 's Maandags 's morgens tot 's Zaterdags 's avonds. Nadien was hij ook een enkele tijd werkzaam in de zagerij te Bilzen en op Weier te Hoeselt. Maar in 1929 begon hij opnieuw aan een Waalse mijn te Luik en dit, zo vertelt hij nu nog, aan de schacht van de koolmijn Espérance, waar hij een stukske van zijn hart verloren had. In 1937 werd hij als werkman aan de gemeente op pensioen gesteld. Maar, dat kon natuurlijk zo maar niet gaan van het werk afscheid nemen en hele dagen niets meer te doen hebben, dat bestond voor Koob niet. Nu nog verklaart hij ronduit: «Liever gratis voor niemand werken, dan onledig achter de kachel te zitten». Moeder Marie is steeds voor iedereen een moeder geweest. Bij de vraag hoeveel kinderen zij heeft gehad, antwoordt ze flink «Twee dochters en ik heb ook 2 kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen». En terwijl ze een traan wegpinkt, voegt ze er aan toe: «En een zoon, onze Karel. En uit een versleten kerkboek, met tekst in grote druk, heeft ze voor ons een doodprentje gehaald, waarop vermeld staat, dat Karel Heynen in de wereldbrand 1914-1918 op 5 November 1918 werd gewond en gestorven is in het militair hospitaal te Brugge op 30 November 1918. «Als ik daaraan denk, Mijnheer, dan feesten we maar liever niet en laten alles maar», zo zegt ze. Een Hoeselaar zou echter liever van schaamte in de grond kruipen, dan zulke gebeurtenis ongemerkt te laten voorbijgaan. (…)” (2)

(1) Het Belang van Limburg, 04-07-1953, p. 6.; (2) Het Belang van Limburg, 06-07-1953, p. 5.

Fiche

Naam: 
Karel Heynen
Alias: 
Carolus Guilielmus Heynen, Karel Willem Heynen, Charles Guillaume Heynen
Geboorteplaats: 
Hoeselt
Geboortedatum: 
09.09.1894
Plaats van overlijden: 
Brugge
Datum van overlijden: 
30.11.1918
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
spoormedewerker; soldaat 2 kl mil 1914 – 17 Linie 3/1 (9 Cie)
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; doodsoorzaak: verwondingen (kogel); gehospitaliseerd

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...