You are here

Description

De huidige Hoogstraat heette tot in de 16de eeuw Demerstraet, of Rechte Demerstraet. In 1579 wordt de Hoechstraet voor het eerst vermeld. 

De Demerstraat stijgt ook vandaag nog gevoelig ter hoogte van het huis De Scherpesteen. De Hoogstraat lag met andere woorden op het hogere deel van de oude Demerstraat.

De oostzijde van de Hoogstraat is een onderdeel van de rand rond de prestedelijke kern van Hasselt, waarvan de kerk het centrum was. Waar tegenwoordig de Fruitmarkt de Hoogstraat kruist, lag vroeger de toegang tot het 'Groot Kerkhof' rond de Sint-Quintinuskathedraal. Later heette deze 'toegang' de Kiekenmarkt.

Huisnummers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18-22

19

24

26

28

Fiche

Plaats: 
Hoogstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Rechte Demerstraat
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

In de 15de, 16de en 17de eeuw heette deze korte straat "Rechte Demerstraet" en was de hele weg tussen de...
p. 303 Van XV tot XVI Demerstraat of Rechte Demerstraat, tijdens XVI Hoechstraat, tijdens XVIII...
pp. 56-65 In de 15de, de 16de en de 17de eeuw en wellicht ook in de eeuwen daarvoor, waarover de...
Een bewoner van de Hoogstraat vinden, is geen sinecure. Stuk voor stuk bezetten grote internationale...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Geen enkele familiezaak meer (2006)
Titel: 

Geen enkele familiezaak meer (2006)

Naam van de krant: 
De Standaard
Datum van uitgave: 
07/11/2006
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...