You are here

Huis Merx (Lombaardstraat)

Description

Dit huis was in de eerste helft van de 19de eeuw de eigendom van juffrouw Merx. Zij was ook de eigenares van Den Boerendans aan de Diesterstraat en van de schuur die thans door het hoekhuis van de Lombaardstraat en de Dokter Willemsstraat wordt ingenomen. Dat naamloze huis en de erbij aansluitende tuin waren in de 17de eeuw van Dierick Quenen; aan de oostzijde grensde het aan de woning van schepen van Elsrack en aan de westzijde aan de schuur, die eigendom was van burgemeester Roelants en op de hoek van de straat lag. In 1724 behoorde het toe aan Joês Scherpenbergh-Wittings. Op 26 juli 1779 werd het door Jacobus Schinkels aan Hendrik Lieten-Maurissen verkocht. De notariële akte vermeldt dat het raakte aan de schuur van De Buyle Kist en aan deze van Jacobus Roelants.

Uit: Hasselt intra muros, p. 241.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
anoniem

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...