You are here

Huis Messelmans e.a. (Groenplein)

Description

Deze woning behoorde tijdens het eerste kwart van de 18de eeuw toe aan Henricus Messelmans. Op 3 april 1727 werd het aan Henricus Hubens verkocht. Van deze eigenaar ging het over naar Adriaan de Heusch en vervolgens naar het stadsbestuur. In 1789 woonde er Arnold Engelen. Het gichtregister spreekt over een rente van 90 gulden, die pastoor Hoelen erop had, toen het nog toebehoorde aan ridder de Heusch van Wijer, echtgenoot van Katharina gravin de Corswarem-Looz. Hetzelfde register meldt als buurpanden Den Haese aaan de achterzijde), het huis van chirurgijn Berckx aan de Walputstraat, De Dry Eemers (aan de voorzijde) en het plein (ten westen).

Vóór de afbraak door de stad woonden er na elkaar: Christiaan Roeder, tot 1854 directeur van de harmonie van het Casino, sergeant Raps (die er een kruidenierszaak hield), de dames Sauvage en de slager Ilsbrouckx, die later de herberg en het gasthof De Vuylbeke (thans Nationale Bank) aan de Ridderstraat overnam. Op de hoek van dit huis lag een bijgebouw dat door ridder de Heusch als koetshuis werd gebruikt. De stad bouwde dit koetshuis om tot woning. Daar woonden de portiers van het raadhuis Jaak Mesotten (in 1803), Marten Misotten (in 1860) en Ramont (in 1875).

Enkele jaren voor het uitroepen van de Franse Republiek werd door het gemeentebestuur een ijzeren lat van twee vingers breed, waarop de el, de halve el en de kwart el waren aangeduid, op de linkergevel van dit huis aangebracht. De bevolking kon zich aldus vergewissen van de precisie van de gebruikte lengtematen; in geval van betwisting was dit de voorgeschreven wettelijke maat. Deze metalen lat en een houten lengtemaat werden na de afbraak van het pand in het stadsmuseum gedeponeerd.

Toen de stad de beide huizen tot verruiming van het plein voor het raadhuis liet afbreken, werd een gedeelte van het braakliggende terrein verkocht. Daarop werd later het hoekhuis (hoedenwinkel van Jaak Nysten-Rietjes) gebouwd. Naast dit hoekhuis (thans verdwenen) lag aan het plein het huis van Victor Vandersmissen. Beide huizen waren in rechte lijn geörienteerd op het reeds bestaande huis De Dolfyn.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 230.

* 1922: "Maandag avond is er brand uitgebroken bij M. Victor Vandersmissen, Stadhuisplaats en bij M. Moors-Jageneau, handelaar, Hoogstraat. Gelukkiglijk was de politie er seffens bij met eenige gedienstige mannen. Op de eerste plaats is de schade gering; op de tweede is ze aanzienlijk, daar eene hoeveelheid witgoed en pelsen door het vuur en door het water bedorven werden." (1)

(1) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 19-11-1922, p. 5.

Fiche

Adres: 
Huis Messelmans e.a.
Groenplein
Hasselt

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...