Huis Stellingwerff-Waerdenhof - Het Stadsmus (Maastrichterstraat 85 - Guido Gezellestraat 2) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Huis Stellingwerff-Waerdenhof - Het Stadsmus, Maastrichterstraat 85 - Guido Gezellestraat 2 (foto uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten, 1977)De oude zijgevel van de voormalige academie langs de Guido Gezellestraat is nog een overblijfsel van een oude patriciërswoning die reeds omstreeks 1450 vermeld wordt als het 'Waerdenhof'. De betekenis van deze naam is niet met zekerheid te achterhalen. Mogelijk was het de woning van de 'waerderer', d.i. de muntkeurder van de Hasseltse munt.

Oorspronkelijk werd deze plaats 'Ingelandt' genoemd. Het was een grote open vlek, die zich uitstrekte van achter de huizen van de Maastrichterstraat tot aan de wallen (de kleine ring). De Guido Gezellestraat werd pas na de eerste  wereldoorlog aangelegd.

Het 'Waerdenhof' was de enige grote woning die hier stond met een poort-toegang langs de Maastrichterstraat en een voorgevel - die na de verbouwingen niet meer te zien is achter het huis 'Stellingwerff' - gericht naar de wallen.

Lange tijd was het 'Waerdenhof' het winterverblijf van de heren van Mombeek, de oude baanderheren - de standaard- of vlagdragers - van de graven van Loon, die 's zomers meestal op hun kasteel Mombeek verbleven.

In 1665 verkochten ze het huis aan Jan Renier de Geloes, burgemeester en grootste grondbezitter van Hasselt, voor 8.500 gulden.

Deze herbouwde het huis, o.m. de nu nog zichtbare zijgevel in baksteen en arduin, wat hem toen de kolossale som van 32.000 gulden kostte. In een dakkapel aan de Guido Gezellestraat is nog het wapenschild van de familie de Geloes te zien.

Daarna kwam de eigendom in het bezit van burgemeester Jan Gaspar Cox-de Libotton (1753), waarna het door erfenis langs de familie Jacobs (19de eeuw) in het bezit kwam van de familie Stellingwerff. Deze had reeds in 1857 op de aanpalende gronden langs de Maastrichterstraat een majestueus palazzo gebouwd en het 'Waerdenhof' werd in dit complex opgenomen.

Later verwierf de stad deze eigendom en bracht er de stedelijke academie in onder.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...